Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Aplikacje dla użytkowników!


Wybierz język:Karta
:


APP N° 803

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
INI:
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
Powinien być mierzony kolor pokrywek z tworzywa sztucznego.

Plastic cap color measurement
The color of plastic caps should be measured.
Karta
:


APP N° 802

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
Powinny być rozróżniane części wykonane do wnętrza pojazdu ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych.

Differentiation of leather, fabric and synthetic interior components
Leather, fabric and plastic interior parts should be differentiated.
Karta
:


APP N° 801

Cable Industry / Stamping Industry (Kabelindustrie / Stanztechnik)   
Param.:
Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
Powinny być ustalone wgniecenia i okrągłe wgłębienia na wytłaczanych taśmach metalowych.

Detection of dents and bumps on metal punching strips
Dents and bumps on metal punching strips should be detected.
Karta
:


APP N° 800

Cable Industry / Stamping Industry (Kabelindustrie / Stanztechnik)   
Param.:
INI:
Wykrywanie odkształceń taśm wytłaczanych
Powinny zostać rozpoznane odkształcenia w wytłaczanych taśmach.

Detection of deformations on stamping stripes
Deformations on stamping stripes should be detected.
Karta
:


APP N° 799

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Kontrola obecności masy zalewowej na elementach z tworzyw sztucznych
Powinna być sprawdzana obecność masy zalewowej na elemencie wykonanym z plastyku.

Presence control of a potting compound on plastic components
The presence of a sealing compound on plastic components should be controlled.
Karta
:


APP N° 798

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie komponentów ze skóry i z plastiku do zamontowania we wnętrzu pojazdu
Powinny być rozróżniane komponenty do wnętrza pojazdu wykonane ze skóry i tworzywa sztucznego.

Differentiation of leather and plastic interior components
Leather and synthetic interior parts should be differentiated.
Karta
:


APP N° 797

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Kontrola koloru półfabrykatów z tworzyw sztucznych wykonanych z materiału poddanego recyclingowi
Półfabrykaty wykonane z materiału pozyskanego w procesie recyklingu powinny być kontrolowane z uwagi na barwę.

Color control of preforms made of recyclates
Preforms made of recycled material should be color controlled.
Karta
:


APP N° 796

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie barw zderzaków gumowych z większej odległości
Zderzaki gumowe powinny być rozróżniane z uwagi na kolor z dużej odległości.

Color differentiation of rubber buffers from a distance
The color of rubber buffers should be controlled from a distance.


APP N° 795

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Pomiar grubości przezroczystej folii stretch
Powinna być ustalana grubość optycznie przezroczystej folii stretch.

Translucent stretch film thickness measurement
The thickness of a translucent stretch film should be measured.
Karta
:


APP N° 794

Chemical Industry (Chemische Industrie)   
Kontrola istnienia bardzo cienkich filmów olejowych
Należy sprawdzać obecność bardzo cienkiej warstwy oleju (< 1µm).

Presence control of a very thin oil layer
The presence of a very thin oil layer (< 1µm) should be controlled.
Karta
:


APP N° 793

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Kontrola barwy półfabrykatów butelek z tworzyw sztucznych
Powinien być sprawdzany kolor półfabrykatów butelek wykonanych z plastyku.

Color control of preforms
The color of preforms should be controlled.
Karta
:


APP N° 792

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Rozróżnianie strony przedniej i strony tylnej folii aluminiowych pokrytych powłoką
Pokryta powłoką strona przednia folii aluminiowych powinna różnić się od strony odwrotnej.

Frontside-backside differentiation of coated aluminum foils
The coated front side of aluminum foils should be differentiated from the backside.
Karta
:


APP N° 791

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Pharmacy (Pharmazie)   
INI:
Kontrola obecności butelek w opakowaniach do leków
Powinna być kontrolowana obecność buteleczek szklanych w opakowaniach do leków.

Presence control of a flask inside a medicine pack
The presence of a flask inside a medicine pack should be controlled.
Karta
:


APP N° 790

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
INI:
Pomiar połysku wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych
Powinien być ustalany stopień połysku wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych.

Gloss measurement of synthetic floorings
The gloss of plastic floors should be measured.
Karta
:


APP N° 789

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Pomiar grubości folii z tworzywa sztucznego
Powinna być ustalana grubość folii stretch z tworzywa sztucznego.

Plastic film thickness measurement
The thickness of plastic stretch film should be measured.
Karta
:


APP N° 788

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Rozpoznanie smug na powierzchniach z tworzywa sztucznego
Powinno być sprawdzane, czy na powierzchniach z tworzyw sztucznych nie występują smugi i pręgi.

Streak detection on a plastic surface
A plastic surface should be controlled regarding freedom from streaks and striae.
Karta
:


APP N° 787

Semiconductor Industry / Electrical Industrie (Halbleiterindustrie / Elektroindustrie)   
Kontrola obrotów silników elektrycznych
Powinna być kontrolowana prędkość obrotowa silników elektrycznych.

Frequency control of electric motors
The frequency of electric motors should be controlled.
Karta
:


APP N° 786

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Kontrola rozpylonego strumienia cieczy
Powinien być kontrolowany pulsujący, dozowany z małym natężeniem strumień rozpylanej cieczy.

Spray jet control
A pulsed, weakly dosed spray jet should be controlled.
Karta
:


APP N° 785

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Kontrola szerokości blach metalowych
Powinna być mierzona szerokość szybko przemieszczających się blach metalowych.

Width control of metal sheets
The width of very fast moved metal sheets should be measured.
Karta
:


APP N° 784

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Rozpoznanie i liczenie drutu w trakcie procesu nawijania
Powinna być kontrolowana obecność jak i liczba drutów podczas procesu nawijania.

Wire detection and counting during the braiding process
Wires should be detected and counted during the braiding process.
Karta
:


APP N° 783

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Wykrywanie krawędzi w perforowanych złożonych workach papierowych i w tekturze falistej
Powinny zostać zarejestrowane oraz policzone krawędzie w przygotowanych do transportu workach papierowych oraz papie falistej.

Edge detection on paper bags and corrugated boards
The edges on scaled transported and folded paper bags as well as corrugated boards should be detected and counted.
Karta
:


APP N° 782

Textile Industry (Textilindustrie)   
Param.:
Wykrywanie miejsca szwu w tkaninach tekstylnych
Powinny być rozpoznane miejsce szwu w technicznych tkaninach tekstylnych.

Seam detection on fabrics
The seam on technical fabrics should be detected.
Karta
:


APP N° 781

Semiconductor Industry / Electrical Industrie (Halbleiterindustrie / Elektroindustrie)   
Kontrola oczek w taśmach metalowych
Powinna być kontrolowane oczka w taśmach metalowych.

Mesh control on metal braided hoses
Meshes on metal braided hoses should be controlled.
Karta
:


APP N° 780

Semiconductor Industry / Electrical Industrie (Halbleiterindustrie / Elektroindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola splotu węży wzmocnionych tkaniną
Powinien być kontrolowany splot węży wzmocnionych tkaniną.

Meshes control on fabric hoses
The meshes of a braided hose should be controlled.
Karta
:


APP N° 779

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola połysku farby na lakierowanych blach metalowych
Lakierowane blachy metalowe powinny być kontrolowane z uwagi na kolor i połysk.


Color-gloss control of lacquered metal sheets
Lacquered metal sheets should be controlled with regard to the color and gloss.
Karta
:


APP N° 778

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Rozróżnianie komponentów ze skóry i z tworzyw sztucznych montowanych we wnętrzu pojazdu
Elementy wykonane ze skóry i plastyku powinny być odróżniane od siebie we wnętrzu pojazdu.

Differentiation of leather and synthetic interior components
Leather and plastics interior parts should be differentiated.
Karta
:


APP N° 777

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Rozpoznawanie defektów w tarczach do cięcia
Powinny zostać wykrywane defekty w tarczach do cięcia.


Defect recognition on saw blade discs
Defects on saw blade discs should be detected.
Karta
:


APP N° 776

Textile Industry (Textilindustrie)   
Rozpoznawanie brzegów na ręcznikach
Powinien być rozpoznawane brzegi ręczników.

Seam detection on towels
The seam on towels should be detected.
Karta
:


APP N° 775

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie szarych wykładzin
Powinny być rozróżniane między sobą wykładziny w kolorze szarym.


Grey carpet differentiation
Grey carpets should be differentiated.
Karta
:


APP N° 774

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Rozróżnianie między stroną PET a stroną PE w płytach z tworzyw sztucznych
Powinny być rozróżniana strona PET w płytach z tworzyw sztucznych od strony PE.

Differentiation of PE and PET side of plastic plates
The PET side of plastic plates should be differentiated from the PE side.
Karta
:


APP N° 773

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Kontrola obecności przezroczystych naklejek na kołpakach z tworzywa sztucznego
Powinna być kontrolowana obecność przezroczystych etykiet na kołpakach z tworzyw sztucznych.

Presence control of transparent labels on plastic caps
The presence of transparent labels on plastic caps should be controlled.
Karta
:


APP N° 772

Textile Industry (Textilindustrie)   
Pomiar grubości wycieraczek podłogowych
Powinna być mierzona grubość wycieraczek podłogowych.

Thickness control of abrasive carpets
The thickness of abrasive carpets should be measured.
Karta
:


APP N° 771

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Kontrola barwy prętów drewnianych
Powinien być sprawdzany kolor prętów drewnianych.

Color control of wooden sticks
The color of wooden sticks should be controlled.
Karta
:


APP N° 770

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Param.:
Pomiar połysku papierów ściernych
Powinien być ustalany współczynnik połysku papierów ściernych.

Gloss measurement of sandpapers
The gloss factor of sandpapers should be measured.
Karta
:


APP N° 769

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Kontrola koloru prętów światłowodowych
Powinien być sprawdzany kolor prętów światłowodowych.

Color control of light pipes
The color of light pipes should be controlled.
Karta
:


APP N° 768

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Param.:
Pomiar koloru lakierowanych płyt aluminiowych
Powinien być mierzony kolor lakierowanych płyt aluminiowych.

Color measurement of lacquered aluminum plates
The color of lacquered aluminum plates should be measured.
Karta
:


APP N° 767

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Pomiar połysku lakierowanych płyt aluminiowych
Powinien być ustalany stopień połysku lakierowanych płyt aluminiowych.

Gloss measurement of painted aluminum plates
The gloss factor of lacquered aluminum plates should be measured.
Karta
:


APP N° 766

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Pomiar połysku folii dekoracyjnych
Powinien być ustalany stopień połysku folii dekoracyjnych.

Gloss measurement on decorative films
The gloss factor should be measured on different decorative films.
Karta
:


APP N° 765

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
INI:
Rozpoznawanie znaczników barwnych na plastykowych taśmach klejących przepuszczających światło
Powinny być rozpoznawane znaczniki barwne na przezroczystych taśmach klejących z tworzywa sztucznego.

Color mark recognition on transparent plastic films
A color mark on a translucent synthetic tape should be recognized.
Karta
:


APP N° 764

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola położenia części plastykowych
Powinna być sprawdzana prawidłowość położenia przezroczystych części z tworzywa sztucznego.

Synthetic component orientation control
The orientation of transparent plastic parts should be controlled.
Karta
:


APP N° 763

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
INI:
Wykrywanie znaczników barwnych na przezroczystych taśmach klejących
Powinny być wykrywane znaczniki barwne na przezroczystych taśmach klejących.

Color mark detection on transparent plastic adhesive strips
Color marks should be detected on transparent synthetic glue strips.
Karta
:


APP N° 762

Cable Industry / Stamping Industry (Kabelindustrie / Stanztechnik)   
Kontrola wytłaczanych części metalowych
Powinno być kontrolowana dokładna pozycja wytłaczanych części metalowych.

Position control of metal stamping parts
The position of metal stamping parts should be controlled.
Karta
:


APP N° 761

Cable Industry / Stamping Industry (Kabelindustrie / Stanztechnik)   
Pomiar koloru drutów z tworzywa sztucznego
Powinien być mierzony kolor drutów z tworzywa sztucznego.

Color measurement of synthetic wires
The color of synthetic wires should be measured.
Karta
:


APP N° 760

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Rozróżnianie elementów plastyku i ze skóry do montowania we wnętrzu pojazdu
Elementy ze skory powinny się odróżniać we wnętrzu pojazdu od części wykonanych z tworzyw sztucznych.

Differentiation of interior leather and plastic parts
Interior leather and plastic parts should be differentiated.
Karta
:


APP N° 759

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie elementów ze skóry i z tworzyw sztucznych do montowania we wnętrzu pojazdu
Elementy ze skory powinny się odróżniać we wnętrzu pojazdu od części wykonanych z plastyku.

Differentiation of leather and synthetic interior components
Leather interior components should be differentiated from synthetic interior components.
Karta
:


APP N° 758

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie komponentów z tworzyw sztucznych do montowania we wnętrzu pojazdu
Powinny być rozróżniane komponenty z tworzyw sztucznych we wnętrzu pojazdu.

Differentiation of interior plastic components
Interior plastic parts should be differentiated.
Karta
:


APP N° 757

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Pomiar prędkości obrotowej wirników turbosprężarki doładowującej
Powinna być kontrolowana częstotliwość wirników turbosprężarki doładowującej.

Frequency control of turbo charger wheels
The frequency of turbo charger wheels should be controlled.
Karta
:


APP N° 756

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
Detekcja opadającej i wznoszącej się flanki taśmy metalowej na podłożu metalu
Zarówno wznoszące się jak i opadające flanki taśm metalowych na blachach powinny być rejestrowane.

Detection of a rising and falling edge of a metal stripe on metal sheet
A rising as well as a falling edge of a metal stripe on metal sheet should be detected.
Karta
:


APP N° 755

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
Rozróżnianie nakrętek śrub z zastosowaniem kontroli średnic wewnętrznych
Nakrętki M8 i M10 powinny być odróżniane metodą pomiaru Inline średnicy wewnętrznej.

Inside diameter differentiation of threaded nuts
M8 and M10 screw-nuts should be inline differentiated by inner diameter measurement.
Karta
:


APP N° 754

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
Kontrola średnicy wewnętrznej w gwintowanych nakrętkach
Powinna być kontrolowana średnica wewnętrzna
w nakrętkach gwintowanych.


Inner diameter control of screw-nuts
The inner diameter of screw-nuts should be measured.
Karta
:


APP N° 753

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Liczenie drutów w skręcarkach do lin
Powinna być liczona ilość drutów w skręcarkach do lin podczas procesu nawijania.

Wire counting on wire winding machines
The number of wires on a wire winding machine should be counted.
Karta
:


APP N° 752

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Wykrywanie obecności oleju na nitośrubach
Powinna być kontrolowana obecność oleju na nitośrubach.

Detection of the presence of oil on rivet screws
The presence of oil on rivet screws should be detected.


APP N° 751

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Wykrywanie filmu olejowego na trzpieniach metalowych
Należy sprawdzać obecność filmu olejowego na trzpieniach metalowych.

Oil film detection on metal pins
An oil film on metal pins should be detected.
Karta
:


APP N° 750

Textile Industry (Textilindustrie)   
Param.:
Pomiar koloru włókna bawełnianego barwionego na żółto
Podczas produkcji powinien następować pomiar koloru włókna bawełnianego barwionego na żółto.

Color measurement of dyed yellow cotton strands
The color of cotton strands should be measured during the tinting process.
Karta
:


APP N° 749

Textile Industry (Textilindustrie)   
Param.:
INI:
Separacja kolorów materiałów tekstylnych w trakcie recyclingu
W trakcie procesu recyclingu powinny być sortowane tekstylia ze względu na kolor.

Color separation of recycled textiles
During the recycling process textiles should be color separated.
Karta
:


APP N° 748

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Rozróżnianie barwy części z tworzyw sztucznych we wnętrzu pojazdu
Powinny być rozróżniane barwy komponentów plastykowych we wnętrzu pojazdu.

Color differentiation of plastic interior components
Plastic interior parts should be differentiated.
Karta
:


APP N° 747

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Rozróżnianie elementów ze skóry i z tworzyw sztucznych we wnętrzu pojazdu
We wnętrzu pojazdu powinny być oddzielane komponenty ze skóry od elementów plastykowych.

Differentiation of leather and leather imitation interior components
Leather interior components should be differentiated from plastic interior parts.
Karta
:


APP N° 746

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Pomiar koloru płyt z tworzyw sztucznych o różnych powierzchniach
Powinien być przeprowadzany pomiar koloru płyt z tworzyw sztucznych gładkich, a także o średniej i dużej chropowatości.

Color measurement of plastic plates with different structures
The color of plastic plates with a fine, middle and coarse surface should be measured.
Karta
:


APP N° 745

Textile Industry (Textilindustrie)   
Param.:
Pomiar koloru przędzy poliestrowej
Powinien być mierzony kolor przędzy poliestrowych.

Color measurement of polyester thread
The color of polyester thread should be measured.
Karta
:


APP N° 744

Textile Industry (Textilindustrie)   
Param.:
Pomiar koloru tkanin poliestrowych
Powinien być mierzony kolor tkanin poliestrowych.

Color measurement of polyester mesh
The color of polyester mesh should be measured.
Karta
:


APP N° 743

Cable Industry / Stamping Industry (Kabelindustrie / Stanztechnik)   
Param.:
Pomiar częstotliwości wirujących wentylatorów
Powinna być ustalana częstotliwość obracających się wentylatorów.


Frequency measurement of rotating fans
The frequency of rotating blowers should be measured.
Karta
:


APP N° 742

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
Wykrywanie znaczników barwnych w brzeszczotach pił
Powinny być wykrywane znaczniki barwne w brzeszczotach pił.

Color mark detection on saw blades
Color marks should be detected on saw blades.
Karta
:


APP N° 741

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
Rozpoznawanie znaku barwnego na śrubach metalowych
Powinny być wykrywane oznaczenia barwne na powierzchni czołowej w śrubach metalowych.

Color mark detection on metal screws
The color mark on metal screws should be detected.
Karta
:


APP N° 740

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Rozróżnianie strony tylnej od przedniej komponentów wykonanych z tworzyw sztucznych
Strona tylna płaskich części z tworzywa sztucznego powinna różnić się od strony przedniej.

Backside/frontside differentiation of synthetic parts
The backside should be differentiated from the frontside of flat synthetic components.
Karta
:


APP N° 739

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Rückseite unterschieden werden. Rozróżnianie części przedniej i tylnej wykonanej z tworzywa sztucznego
Powinna być odróżniana strona przednia w płaskich komponentach z tworzyw sztucznych od strony tylnej.

Frontside and backside differentiation of a plastic part
The frontside of a flat plastic part should be differentiated from the backside.
Karta
:


APP N° 738

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Rozpoznawanie miejsc sklejania papierosów
Powinny być rozpoznawane miejsca klejenia papierosów.

Detection of glue lines on cigarettes
The glue line on cigarettes should be detected.
Karta
:


APP N° 737

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Wykrywanie spoin na puszkach blaszanych
Powinny być wykrywane spoiny na puszkach z blachy.

Welding line detection of tin cans
The welding line on tin cans should be detected.
Karta
:


APP N° 736

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie barwy w kolorze jasnym i ciemnym na łbach śrub
Powinny być rozróżniane głowice śrub w kolorze srebrnym od pokrytych kolorem czarnym.

Differentiation of silver-colored screws from black coated screws
Silver-colored screws should be differentiated from black coated screws.
Karta
:


APP N° 735

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozpoznawanie znaku barwnego na elementach łożysk ślizgowych
Powinny być rozpoznawane oznaczenia barwne na częściach łożysk ślizgowych.

Color mark detection on slide bearings
The color mark on slide bearings should be detected.
Karta
:


APP N° 734

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Odróżnianie komponentów wnętrza wykonanych ze skóry i PCV.
Powinny być odróżniane części wykonane ze skóry od części z PCV.


Differentiation of leather from PVC interior components
Leather interior parts should be differentiated from PVC components.
Karta
:


APP N° 733

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Pomiar średnicy wewnętrznej części metalowych
Powinna być kontrolowana średnica komponentów wykonanych z metalu.

Inner diameter measurement of metal components
The inner diameter of metal components should be measured.
Karta
:


APP N° 732

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Wykrywanie szczeliny między dwoma sąsiadującymi laminatami
Powinna być rozpoznawana szczelina między laminatami.

Detection of a gap between vinyl layers
A gap between vinyl layers should be detected.
Karta
:


APP N° 731

Glass Industry (Glasindustrie)   
Rozróżnianie strony cynowanej od powietrznej w szkle typu float
W przypadku szkła float powinna być odróżniana strona cynowana od strony powietrznej.

Differentiation of tin and air side of float glasses
The tin side should be differentiated from the air side of float glasses.
Karta
:


APP N° 730

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)   
Textile Industry (Textilindustrie)   
Kontrola gęstości włókien w cienkich włókninach
Powinna być kontrolowana gęstość włókien we włókninach.

Fiber density control of fiber sheets
The density of fiber sheets should be controlled.
Karta
:


APP N° 729

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Liczenie fałd w filtrach olejowych oraz powietrznych
Powinny być wykrywane fałdy w filtrach olejowych oraz powietrznych.

Counting of folds on oil and air filter mats
Folds of oil and air filter mats should be detected.
Karta
:


APP N° 728

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Rozpoznawanie połączenia zgrzewanego na puszcze blaszanej
Powinna być rozpoznawana zgrzeina na zadrukowanej puszcze z blachy.

Detection of a welding line on a tin can
A welding line should be detected on a printed tin can.
Karta
:


APP N° 727

Construction Industry / Ceramic-finish Industry (Bauindustrie / Keramikverarbeitung)   
Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Pomiar grubości płyt do izolacji cieplnej
Powinna być mierzona grubość płyt do izolacji cieplnej.

Thickness measurement of thermal insulation panels
The thickness of thermal insulation panels should be measured INLINE.
Karta
:


APP N° 726

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Kontrola wysokości sprężyn spiralnych wykonanych z metalu
Powinna być mierzona wysokość sprężyn spiralnych wykonanych z metalu.

Metal spring height control
The height of metal springs should be measured.
Karta
:


APP N° 725

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Pomiar grubości uszczelek płaskich
Powinna być mierzona grubość uszczelek płaskich.

Thickness measurement of flat gaskets
The thickness of flat gaskets should be measured.
Karta
:


APP N° 724

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Rozróżnianie koloru między jasnymi, przezroczystymi częściami z tworzyw sztucznym w odcieniu niebies-kim i żółtym
Powinny być odróżniane przezroczyste części plastyku w odcieniu żółtym od jasnych części z tworzyw sztucz-nych w odcieniu niebieskim.

Differentiation of yellowish cast to bluish shade clear transparent plastic components
Clear bluish transparent plastic components should be differentiated from yellowish parts.
Karta
:


APP N° 723

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Rozróżnianie barwy jasnych, przezroczystych części z tworzyw sztucznych
Powinny być odróżniane jasne, przezroczyste części z two-rzyw sztucznych w żółtym odcieniu od części w odcieniu niebieskim.

Color differentiation of clear transparent plastic parts
A yellowish cast to a bluish shade of transparent clear plastic components should be detected.
Karta
:


APP N° 722

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Rozróżnianie niebieskawych i żółtawych komponentów plastykowych
Powinny być rozróżniane białe części z tworzywa sztucznego z tendencją zbliżania się do koloru niebieskiego od części białych z przechodzeniem do koloru żółtego.

Differentiation of bluish and yellowish colored plastic parts
Blueish colored plastic parts should be differentiated from yellowish colored plastic components.
Karta
:


APP N° 721

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Rozróżnianie między komponentami matowymi i wykonanymi z połyskiem we wnętrzach pojazdów wytwarzanych w przemyśle motoryzacyjnym
We wnętrzu pojazdu powinny być rozróżniane elementy matowe od posiadających połysk.

Differentiation of shiny and matt automotive interior components
Matt and shiny interior components should be differentiated.
Karta
:


APP N° 720

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Param.:
Wykrywanie znaczników barwnych na płytach drewnianych
Na płytach drewnianych powinny być rozpoznane znaczniki barwne. Znacznikami są linie w kolorze czerwonym, zielonym lub czarnym o szerokości ok. 2 mm.

Color mark detection on wood plates
Color marks on wood plates should be detected. It should be noted that the color marks are black, green or red lines with a width of around 2mm.
Karta
:


APP N° 719

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
Kontrola powierzchni blach ze stali szlachetnych
Należy kontrolować powierzchnie zewnętrzne blach ze stali szlachetnych.

Surface control of stainless-steel sheets
The surface of stainless-steel sheets should be controlled.
Karta
:


APP N° 718

Textile Industry (Textilindustrie)   
Wykrywanie kleju na tkaninie podstawowej dywanu
Powinna być sprawdzana obecność warstwy kleju na tkaninie podstawowej dywanów.

Glue detection on carpet backing
The presence of glue should be controlled on carpet backing.
Karta
:


APP N° 717

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Liczenie fałd na wężach aluminiowych
Powinny być liczone fałdy na wężach z aluminium. Należy zauważyć, że odstęp między kolejnymi fałdami może być różny.

Counting folds on aluminum tubes
Folds on aluminum tubes should be counted. It must be considered that the distance between the folds is not constant.
Karta
:


APP N° 716

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Liczenie przezroczystych pokrywek z tworzywa sztucznego
Powinny być liczone przepuszczające światło pokrywki
z tworzywa sztucznego.


Counting of transparent plastic lids
Transparent plastic lids should be counted.
Karta
:


APP N° 715

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Liczenie przepuszczających światło kubków z tworzywa sztucznego
Powinny być liczone przezroczyste kubki plastykowe.

Counting of semitransparent plastic cups
Semitransparent plastic cups should be counted.
Karta
:


APP N° 714

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)   
Liczenie pojedynczych arkuszy
Powinny być liczone nakładające się na siebie
i transportowane na przenośniku pojedyncze arkusze.

Single paper sheet counting
Single sheets imbricated and transported on a conveyor belt should be counted.
Karta
:


APP N° 713

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Liczenie przezroczystych pojemników z tworzywa sztucznego
Powinny być liczone ściśle przylegające do siebie przezroczyste pojemniki z tworzywa sztucznego.

Counting of transparent plastic boxes
Close lined up transparent plastic boxes should be counted.
Karta
:


APP N° 712

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)   
Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Liczenie worków papierowych
Bezpośrednio po wykonaniu worków papierowych, powinny być one liczone na przenośniku. Należy zwrócić uwagę, że po pierwsze, każdy worek posiada podwójną krawędź i po drugie, że odstęp między workami i w związku z tym wysokość stosu może być zmienne.

Counting of paper bags
Paper bags transported on a conveyor belt should be counted. It should be noted that there is a double edge on each bag. Furthermore, the transport height is changing, dependent of the degree of overlap of the respective bag.
Karta
:


APP N° 711

Chemical Industry (Chemische Industrie)   
Param.:
Kontrola koloru płynnych lakierów przez wzierniki
Barwa płynnych lakierów powinna być kontrolowa-na przez wzierniki. Należy przy tym przestrzegać, aby płytki szklane posiadały powierzchnię refleksyjną.

Color checking of the paintwork through sight glasses
The color of liquid lacquers should be controlled in using sight glasses. It should be taken into account, that the sight glasses have a reflecting surface.
Karta
:


APP N° 710

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Liczenie pokrywek z tworzywa sztucznego ułożonych w stosie
Pokrywki z tworzywa sztucznego ułożone w stosie powinny być liczone metodą bezdotykową.

Counting of stacked plastic lids
Stacked plastic lids should be counted.


APP N° 709

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie barwy strony przedniej - tylnej w komponentach wewnętrznych ze skóry
Powinny być rozróżniana barwa strony przedniej i tylnej komponentów wewnętrznych wykonanych ze skóry.

Backside–frontside color differentiation of leather interior components
Leather interior components should be color differentiated related to the backside–frontside.
Karta
:


APP N° 708

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie barwy lakierowanych części z tworzywa sztucznego
Barwy lakierowanych części z tworzywa sztucznego powinny być rozróżniane.

Color differentiation of painted plastic components
Lacquered plastic components should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 707

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Rozróżnianie barwy lakierowanych części plastykowych
Onyx - lakierowane w kolorze czarnym komponenty z tworzywa sztucznego powinny być odróżniane od części pokrytych takim samym lakierem.

Color differentiation of lacquered plastic components
Painted onyx-black components should be differentiated from lacquered black components.
Karta
:


APP N° 706

Provisions Industry (Lebensmittelindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie koloru różnych gatunków kawy
Powinny być rozróżniane kolory różnych gatunków kawy.

Color differentiation of different types of coffee
Different types of coffee should be distinguished by color.
Karta
:


APP N° 705

Textile Industry (Textilindustrie)   
Rozróżnianie między etykietami z białego papieru i białą syntetyczną watą
Powinny być odróżniane etykiety z białego papieru od białej syntetycznej waty.

Differentiation of white paper and white synthetic cotton
White paper should be differentiated from white synthetic cotton.
Karta
:


APP N° 704

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Rozpoznanie znaku grawerowanego laserem na pręcie ze stali szlachetnej
Powinny być rejestrowane znaki grawerowane laserem umieszczane na prętach ze stali szlachetnej.

Detection of a laser-engraved mark on a stainless-steel rod
Laser-engraved marks on stainless steel rods should be detected.
Karta
:


APP N° 703

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Kontrola położenia i kąta rozpylanego strumienia cieczy przez dysze wycieraczek do szyb
Powinno być sprawdzane położenie oraz kąt wylotu strumienia cieczy wytwarzanego przez dysze wy-cieraczek do szyb samochodowych. Dysze wyciera-czek o wysokiej jakości wytwarzają dwa równolegle skierowane strumienie oraz jeden w kształcie wach-larza. Dodatkowo powinien być kontrolowany także kąt otworu strumienia wachlarzowego oraz ilość cieczy wypływającej w strumieniach kojarzonych.

Position and angle control of washer jets
The position and angle of washer jets should be controlled. High-end washer jets provide normally two near-collimated water jets with a rigid angle and a fan beam with a wide angle. The task of the measuring instrument is furthermore to control the opening angle of the fan beam as well as the amount of water in the near-collimated water jets.
Karta
:


APP N° 702

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Detekcja znaków towarowych na opakowaniach z papieru
Powinny być wykrywane znaki towarowe na torbach papierowych. Należy przy zawracać uwagę, żeby rozpoznawane były zarówno czarne znaki na białym tle, jak i białe na tle czarnym.

Color mark detection on paper bags
Color marks on paper bags should be detected. Here, it should be taken into account, that black color marks on a white background and white color marks on a black background should be detected.
Karta
:


APP N° 701

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Kontrola procesu spawania laserowego
Podczas spawania laserowego powinna być badana powstająca emisja świetlna
z uwzględnieniem barwy i intensywności.

Laser welding process control
During the laser welding the color as well as the intensity of the emitted light, caused by the laser welding, should be controlled.
Karta
:


APP N° 700

Semiconductor Industry / Electrical Industrie (Halbleiterindustrie / Elektroindustrie)   
Param.:
Pomiar barwy eloksalowanych części aluminiowych
Powinny być mierzone barwy eloksalowa-nych komponentów aluminiowych.

Color measurement of anodized aluminum parts
The color of anodized aluminum parts should be measured.
Karta
:


APP N° 699

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Pomiar transmisji UVA płytek z tworzyw sztucznych
Powinny być mierzone właściwości światła przechodzącego w obszarze UVA.

UVA transmittance of plastic plates
The UVA transmittance of plastic plates should be measured.
Karta
:


APP N° 698

Construction Industry / Ceramic-finish Industry (Bauindustrie / Keramikverarbeitung)   
Pomiar odstępu płyt izolacyjnych
Powinien być mierzony odstęp do płyt izolacyjnych.

Distance measurement to insulation panels
The distance to insulation panels should be measured.
Karta
:


APP N° 697

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Pomiar odstępu na szybach z pleksiglasu
Powinien być mierzony odstęp do bocznych okien z tworzywa sztucznego.

Distance measurement of plastic side windows
The distance to plastic side windows should be measured.
Karta
:


APP N° 696

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Rozróżnianie barw czarnych i brązowych komponentów z tworzyw sztucznych we obszarze wewnętrznym
Powinny być rozróżniane brązowe i czarne imitacje skóry.

Color differentiation of black and brown interieur plastic components
Black and brown interior plastic parts should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 695

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Pomiar połysku imitacji skóry w obszarze wewnętrznym
Powinien być ustalany połysk imitacji skóry z tworzywa sztucznego.

Gloss measurement of leather imitations
The gloss of leather interior imitations should be measured.
Karta
:


APP N° 694

Textile Industry (Textilindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola fluorescencji barwnej szpuli przędzy
Szpule przędzy powinny być rozróżniane z uwagi na barwę fluorescencji.


Fluorescence color control of yarn bobbins
The fluorescence color of yarn bobbins should be controlled.
Karta
:


APP N° 693

Agriculture (Agrarwirtschaft)   
Param.:
INI:
Sprawdzanie prawidłowości położenia ziaren kukurydzy
Powinno być kontrolowane wyrównanie ziaren kukurydzy.

Orientation control of maize kernels
During the corn handling, the orientation of maize kernels should be controlled.
Karta
:


APP N° 692

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Kontrola istnienia taśmy rozrywającej na paczce papierosów
Powinno być sprawdzane istnienie taśm rozrywających na paczkach papierosów.

Tear-off strip presence control on cigarette-boxes
The presence of tear-off strips should be controlled on cigarette boxes.
Karta
:


APP N° 691

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Rozpoznawanie znaku barwnego na metalowej folii
Powinny być wykrywane różne znaki barwne na różnych barwnych foliach metalowych.

Color mark detection on metal foil
Different color-marks should be detected on different colored metal foils.
Karta
:


APP N° 690

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Rozpoznanie luki na śladzie kleju naniesionym na folii aluminiowej
Przerwy na śladzie kleju na folii aluminiowej powinny być rozpoznawane od wymiaru 5 mm x 1 mm.

Detection of a gap in a glue film on an aluminum foil
A gap in the glue film should be detected on an aluminum foil. At this, gaps with the dimensions starting from 5mm x 1mm should be detected.
Karta
:


APP N° 689

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie kolorów lakierowanych komponentów z tworzywa sztucznego dla przemysłu motoryzacyjnego
Lakierowane części z tworzywa sztucznego w branży motoryzacyjnej powinny być separowane z uwagi na ich barwę.

Color differentiation of plastic automotive components
Lacquered automotive plastic components should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 688

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Rozpoznawanie miejsc klejenia filtrów papierosowych
Musi być kontrolowana jakość miejsc sklejania w filtrach papierosowych.

Splice inspection of cigarette filters
The splices of cigarettes should be controlled.
Karta
:


APP N° 687

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)