Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Aplikacje dla użytkowników!


Wybierz język:Karta
:


APP N° 641

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola inline spoiny na rurach ze stali szlachetnej
Na rurach ze stali szlachetnej powinny być wykrywane wady spoiny. W związku z tym rura jest przesuwana wzdłuż spoiny.

Inline-control of welding line on stainless steel tubes
A welding line should be inline controlled on stainless steel tubes. At this, the tube will be shifted along the welding line.
Karta
:


APP N° 640

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Rozpoznawanie wad spoiny na rurach ze stali szlachetnej
Na rurach ze stali szlachetnej powinny być wykrywane wady spoiny. W związku z tym rura jest przesuwana wzdłuż spoiny.

Welding line control on stainless steel tubes
A welding line should be controlled on stainless steel tubes. At this, the tube will be shifted along the welding line.
Karta
:


APP N° 639

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Wykrywanie spoin na rurach ze stali szlachetnej
Na rurach ze stali szlachetnej powinna zostać ustalona pozycja spoiny. W związku z tym rura może zostać wprowadzona w ruch obrotowy.

Welding line detection on stainless steel tubes
A welding line should be detected on stainless steel tubes. At this, the tube can be turned.
Karta
:


APP N° 638

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Param.:
Kontrola barwy listew ozdobnych
Listwy ozdobne powinny być kontrolowane z uwagi na kolor.

Color control of trims
Trims should be color controlled.


APP N° 637

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie między komponentami tekstylnymi a alcantara we wnętrzu
Komponenty tekstylne i alcantara powinny być rozróżniane.

Differentiation of fabric and alcantara interior components
Fabric and alcantara interior components should be differentiated.
Karta
:


APP N° 636

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie barwy obudów lusterek wstecznych
Powinien być kontrolowany kolor obudów lusterek wstecznych.

Color differentiation of rearview mirror housings
Rearview mirror housings should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 635

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola prawidłowości położenia kołpaków z tworzywa sztucznego
Powinno zostać zarejestrowana pozycja kołpaków z tworzywa sztucznego (prawidłowa lub odwrócona).

Direction control of plastic caps
The direction (upside or upside down) of plastic caps should be controlled.
Karta
:


APP N° 634

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)   
Param.:
Kontrola kleju na zadrukowanym papierze
Na zadrukowanym papierze powinna zostać zbadana obecność i ilość naniesionego kleju oraz ewentualne jego brak w określonym miejscu.

Glue line control on printed paper
The presence, amount and gaps of a glue line on printed paper should be detected.
Karta
:


APP N° 633

Environmental Technology (Umwelttechnik)   
Param.:
INI:
Pomiar ilości sadzy na bibułce filtracyjnej
Powinna zostać ustalona ilość sadzy na bibułce filtracyjnej.

Soot quantity measurement on filter paper
The amount of soot on filter paper should be measured.
Karta
:


APP N° 632

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie barwy eloksalowanych rur aluminiowych
Powinny być rozróżniane barwy eloksalowanych rur aluminiowych.

Color differentiation of anodized aluminum tubes
Anodized aluminum tubes should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 631

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie barwy eloksalowanych profili aluminiowych
Powinny być rozróżniane barwy eloksalowanych profili aluminiowych

Color differentiation of anodized aluminum profiles
Anodized aluminum profiles should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 630

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Rozróżnianie barwy aluminium eloksalowanego
Powinny być rozróżniane eloksalowane części wykonane z aluminium.

Color differentiation of anodized aluminum components
Anodized aluminum components should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 629

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)   
Rozróżnianie stron przednich od stron tylnych w taśmach papierowych
Powinna być rozróżniana strona tylna żółtej jak również białej taśmy papierowej od jej strony przedniej.

Front side – backside differentiation of paper web
The backside of yellow and white paper web should be differentiated from the respective front side.
Karta
:


APP N° 628

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Rozróżnianie między pokrytą klejem stroną przednią bibułki filtracyjnej od strony tylnej bez naniesionej warstwy
Powinno być kontrolowane, czy strona przednia i tylna bibułki filtracyjnej znajdują się na górze. Tylko strona przednia posiada warstwę kleju o słabych właściwościach fluoroscencyjnych.

Backside - front side differentiation from slightly fluorescent glue-coated filter paper
The slightly fluorescent front side glue-coated paper should be controlled, whether the backside or the front side is on top.
Karta
:


APP N° 627

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Rozróżnianie barwy między częściami białymi i metalicznie białymi
Powinny być rozróżniane części lakierowane w ko-lorze białym od komponentów lakierowanych w ko-lorze białym metalicznym.

Color differentiation between white and metallic white lacquered parts
White painted parts should be differentiated from metallic white lacquered components.
Karta
:


APP N° 626

Chemical Industry (Chemische Industrie)   
Kontrola intensywności dodatków fluoroscencyjnych w papierze nasączonym olejem
Powinna być kontrolowana intensywność dodatków fluoroscencyjnych w papierze nasyconym olejem.

Intensity control of fluorescent additives in oil-soaked paper
The intensity of fluorescent additives in oil-soaked paper should be controlled.
Karta
:


APP N° 625

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Rozpoznawanie szczelin w metalizowanych kartach plastykowych
Powinna zostać wykryta szczelina w metalizowanej karcie plastykowej

Slit detection in metalized plastic card
A slit in a metalized plastic card should be detected.
Karta
:


APP N° 624

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Rozróżnianie barwy komponentów we wnętrzu pojazdu
Powinny być rozróżniane elementy we wnętrzu pojazdu w przemyśle motoryzacyjnym

Color Differentiation of interior components
Automotive interior components should be color differentiated at a big distance.
Karta
:


APP N° 623

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Detekcja wad w powłoce fluoryzującej na taśmie z tworzywa sztucznego
Warstwa fluoryzująca pod wpływem promieniowania ultrafio-letowego naniesiona na taśmę z tworzywa sztucznego powinna zostać zbadana, czy nie występują na niej wady

Gap detection of fluorescent coating on plastic band
A gap inside fluorescent coating on a plastic ribbon should be detected.
Karta
:


APP N° 622

Textile Industry (Textilindustrie)   
Detekcja fluoryzującego szwu w dywanie
Powinien zostać rozpoznany szew fluoryzujący pod wpływem działania światła ultrafioletowego

Fluorescent thread detection on carpets
A fluorescent seam should be detected on carpet.
Karta
:


APP N° 621

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Odróżnianie komponentów wnętrza wykonanych z drewna i włókna węglowego
Elementy wykonane z drewna i włókna węglowego powinny być odróżniane od siebie

Differentiation of wooden and carbon based interior components
Wooden and carbon based interior components should be differentiated.
Karta
:


APP N° 620

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Kontrola barwy rur ze stali szlachetnej
Rury ze stali szlachetnej barwione na niebiesko powinny być odróżniane od rur nielakierowanych.

Color control of stainless steel tubes
Blue painted stainless steel tubes should be differentiated from uncolored tubes.
Karta
:


APP N° 619

Textile Industry (Textilindustrie)   
Pomiar barwy materiałów tekstylnych
Zabarwione na zielono lub oliwkowo materiały tekstyl-ne powinny być kontrolowane z uwagi na kolor.

Color measurement of fabrics
Green and olive fabrics should be color controlled.
Karta
:


APP N° 618

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Rozróżnianie barwy szwów za osłoną z przezro-czystej folii plastikowej
Powinny być kontrolowane komponenty ze szwami, które różnią się barwami.

Color differentiation of threads through shiny transparent plastic film
Components with different colored threads should be differentiated.
Karta
:


APP N° 617

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Pomiar wilgotności granulatu z tworzywa sztucznego
Powinna być ustalana zawartość wody w granulacie z tworzywa sztucznego.

Moisture control of plastic pellets
The very low water content of plastic pellets should be measured.
Karta
:


APP N° 616

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Rozróżnianie barwy sprężyn spiralnych wykonanych z metalu
Sprężyny spiralne z metalu powinny być rozróżniane z uwagi na kolor. Odstęp przy kontroli nie powinien być mniejszy aniżeli 100 mm.

Color differentiation of metal springs
Metal springs should be color differentiated at a distance of 100mm.
Karta
:


APP N° 615

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie komponentów we wnętrzu pojazdu w przemyśle motoryzacyjnym
Powinny być rozróżniane elementy we wnętrzu pojazdów wytwarzanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Color differentiation of interior automotive components
Interior components should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 614

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Rozróżnianie między komponentami ze skóry naturalnej i sztucznej we wnętrzu pojazdu
We wnętrzu powinny być rozróżniane elementy ze skóry naturalnej i sztucznej.

Differentiation of leather and leather imitation interior parts
Leather interior parts should be differentiated from leather imitation interior components.
Karta
:


APP N° 613

Glass Industry (Glasindustrie)   
Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Pomiar odstępu w cieniowanych szybach samochodowych
Odstęp do szyb samochodowych powinien zostać ustalony za pomocą bezdotykowego systemu pomiarowego. Należy przy tym przestrzegać, żeby na jeden punkt pomiarowy do dyspozycji znajduje się mało miejsca, ponieważ odstęp w wielu miejscach szyby powinien zostać zmierzony w tym samym czasie.

Distance measurement to colored car glass
The distance to colored car glass should be measured. It has to be taken into account, that due to the fact, that several measuring points at the glass surface are necessary, the space for the respective measurement device, especially the frontend is limited.
Karta
:


APP N° 612

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Badanie lakierowanych kompo-nentów z uwagi na połysk i za-dymienie
Lakierowane komponenty powinny być sprawdzane pod kątem połysku i różnic zadymienia.

Investigation of lacquered components in regards to gloss and haze
Lacquered components should be controlled in regards to gloss and haze.
Karta
:


APP N° 611

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Pomiar koloru różnie zabarwionych przezroczystych szyb pleksi
Lekko zabarwione na niebiesko jak również na żółto przezroczyste szyby ze szkła akrylowego powinny zostać zmierzone z uwagi na kolor.

Color measurement of two different colored transparent Plexiglas sheets
A slightly blueish and a slightly yellowish colored transparent acrylic glass sheet should be color measured.
Karta
:


APP N° 610

Cable Industry / Stamping Industry (Kabelindustrie / Stanztechnik)   
Param.:
Pomiar barwy drutów miedziowanych
Powinna być zmierzona barwa miedziowanych drutów.

Color measurement of copper coated wires
The color of copper anodized wires should be measured.
Karta
:


APP N° 609

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Śledzenie krawędzi z naniesionym klejem na przezroczystej folii z tworzywa sztucznego
Powinny być rozpoznawane krawędzie ze ścieżką naniesionego kleju na przezroczystej folii z tworzywa sztucznego z

Glue line edge tracing on transparent plastic film
The edge of a glue line on a transparent plastic film should be detected.
Karta
:


APP N° 608

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Rozróżnianie barw obudów głośników w pojazdach samochodowych
Powinien być rozróżniany kolor obudów głośników dla pojazdów samochodowych.

Color differentiation of automotive loudspeaker housings
The color of automotive loudspeaker housings should be controlled.
Karta
:


APP N° 607

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)   
Param.:
Ciągłe śledzenie krawędzi kształtowanej w twardym papierze
Powinny być ciągle rozpoznawane kształtowane stopnie
w twardym papierze.


Continuous edge pursuit on embossed paper
The edge on embossed paper should be traced.
Karta
:


APP N° 606

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Pomiar barwy pół-przepuszczających światło części plastykowych
Powinna być zmierzona barwa pół-przepuszczających światło części plastykowych.

Color measurement of semitransparent plastic parts
The color of semitransparent plastic components should be measured.
Karta
:


APP N° 605

Textile Industry (Textilindustrie)   
Param.:
Pomiar barwy materiałów ze wzorem czarno-czerwonym
Powinna być zmierzona barwa materiału ze wzorem czarno-czerwonym.

Color measurement of red-black patterned fabrics
The color of red-black patterned fabrics should be measured.
Karta
:


APP N° 604

Textile Industry (Textilindustrie)   
Param.:
Pomiar barwy niebiesko-szarego materiału
Powinna być zmierzona barwa niebiesko szarego materiału.

Color measurement of gray-blue fabrics
The color of gray-blue fabrics should be measured.
Karta
:


APP N° 603

Textile Industry (Textilindustrie)   
Param.:
Pomiar barwy materiału ze wzorem czarno-pomarańczowym
Materiał ze wzorem czarno-pomarańczowym powinien być mierzony z uwagi na barwę.

Color measurement of orange fabrics
The color of orange – black patterned textiles should be measured.
Karta
:


APP N° 602

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Pomiar barwy części z tworzywa sztucznego
Powinien być mierzony kolor części z plastyku.

Color measurement of plastic parts
The color of plastic parts should be measured.
Karta
:


APP N° 601

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Param.:
Rozróżnianie różnych zanieczyszczeń części metalowych
Powinny być rozróżniane różne zanieczyszczenia na powierzchniach części metalowych.

Differentiation of diverse hazy metal parts
Diverse hazy metal components should be differentiated.
Karta
:


APP N° 600

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Pomiar barwy przezroczystych peletów z tworzywa sztucznego
Przezroczyste pelety z plastyku powinny być kontrolowane z uwagi na barwę. W szczególności powinno być sprawdzane ich żółknięcie.

Color measurement of transparent plastic pellets
Transparent plastic pellets should be color controlled and especially the yellowing should be detected.
Karta
:


APP N° 599

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Kontrola obecności przezroczystych pasków plastykowych
Powinna być sprawdzana obecność przezroczystych pasków
z tworzywa sztucznego.


Presence control of a transparent plastic film
The presence of a transparent edge strip should be controlled.
Karta
:


APP N° 598

Chemical Industry (Chemische Industrie)   
Param.:
INI:
Kontrola barwy płomienia
Powinna być kontrolowana barwa płomienia.

Color control of flames
The color of a flame should be controlled.
Karta
:


APP N° 597

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)   
Param.:
Rozpoznawanie czarnej linii na białym tle z dużej odległości
Powinna być rozpoznawana czarna linia na białym tle ze stosunkowo dużej odległości.

Black line detection on white background at a big distance
A black line on a white background should be detected at a big distance.
Karta
:


APP N° 596

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie między częściami metalowymi matowymi i z połyskiem
Powinno następować rozróżnianie między częściami metalowymi matowymi i z połyskiem.

Differentiation of matt and shiny metal parts
Matt metal components should be differentiated from shiny metal parts.
Karta
:


APP N° 595

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie strony przedniej i odwrotnej w plandekach samochodów ciężarowych
Strona przednia plandeki samochodowej powinna różnić się od strony odwrotnej.

Differentiation of front side and backside of canvas
The front side of canvas should be differentiated from the backside.
Karta
:


APP N° 594

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Kontrola obecności przezroczystych nalepek na opakowaniach papierosów.
Powinna być kontrolowana obecność przezroczystych etykiet na paczkach papierosów.

Presence control of transparent plastic label on cigarette box
The presence of a transparent plastic label on a cigarette box should be controlled.
Karta
:


APP N° 593

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie barwy komponentów samochodowych do zastosowania we wnętrzu
Części samochodowe stosowane wewnątrz powinny być rozróżniane pod względem barwy.

Color differentiation of automotive interior parts
Automotive components used in the interior field should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 592

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Param.:
Kontrola wilgoci w peletach z drewna
Powinna być kontrolowana zawartość wilgoci w peletach
z drewna.


Moisture control of wood pellets
The moisture of wood pellets should be controlled.
Karta
:


APP N° 591

Provisions Industry (Lebensmittelindustrie)   
Param.:
Kontrola wilgoci w soczewicy
Powinna być kontrolowana zawartość wilgoci w soczewicy.

Moisture control of lentils
The moisture of lentils should be controlled.
Karta
:


APP N° 590

Provisions Industry (Lebensmittelindustrie)   
Param.:
Kontrola wilgoci w tartych orzechach
Powinna być kontrolowana zawartość wilgoci
w tartych orzechach.


Moisture control of grinded nuts
The moisture of grinded nuts should be controlled.
Karta
:


APP N° 589

Provisions Industry (Lebensmittelindustrie)   
Param.:
Kontrola wilgoci w pszenicy
Powinna być kontrolowana zawartość wilgoci
w pszenicy.


Moisture control of wheat
The moisture of wheat should be controlled.
Karta
:


APP N° 588

Provisions Industry (Lebensmittelindustrie)   
Param.:
Kontrola wilgoci w ryżu
Powinna być kontrolowana zawartość wilgoci w ryżu.

Moisture control of rice
The moisture of rice should be controlled.
Karta
:


APP N° 587

Construction Industry / Ceramic-finish Industry (Bauindustrie / Keramikverarbeitung)   
Param.:
Kontrola wilgoci w cegłach
Powinna być kontrolowana zawartość wilgoci w cegłach.

Moisture control of bricks
The moisture of bricks should be controlled.
Karta
:


APP N° 586

Construction Industry / Ceramic-finish Industry (Bauindustrie / Keramikverarbeitung)   
Param.:
Kontrola wilgoci w cegłach klinkierowych
Powinna być kontrolowana zawartość wilgoci w cegłach klinkierowych.

Moisture control of clinker bricks
The moisture of clinker bricks should be controlled.
Karta
:


APP N° 585

Construction Industry / Ceramic-finish Industry (Bauindustrie / Keramikverarbeitung)   
Param.:
Kontrola wilgoci w cegłach betonowych
Powinna być kontrolowana zawartość wilgoci w cegłach betonowych.

Moisture control of concrete blocks
The moisture of concrete blocks should be controlled.
Karta
:


APP N° 584

Construction Industry / Ceramic-finish Industry (Bauindustrie / Keramikverarbeitung)   
Param.:
Kontrola wilgoci w gazobetonie
Powinna być kontrolowana zawartość wilgoci
w gazobetonie.


Moisture of gas concrete
The moisture of gas concrete should be controlled.
Karta
:


APP N° 583

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)   
Param.:
Kontrola wilgoci w papierze
Powinna być kontrolowana zawartość wilgoci w papierze.

Moisture control of paper
The moisture of paper should be controlled.
Karta
:


APP N° 582

Textile Industry (Textilindustrie)   
Param.:
Kontrola wilgoci w materiałach tekstylnych
Powinna być kontrolowana zawartość wilgoci w materiałach tekstylnych.

Moisture control of fabrics
The moisture of textiles should be controlled.
Karta
:


APP N° 581

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Param.:
Kontrola wilgoci drewna
Powinna być kontrolowana zawartość wilgoci w drewnie.

Moisture control of timber
The moisture of timber should be controlled.
Karta
:


APP N° 580

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Rozpoznawanie krawędzi kubków
Powinna być rozpoznawana krawędź w kubkach plastikowych.

Edge detection on plastic cups
The rims of stacked plastic cups should be detected.
Karta
:


APP N° 579

Glass Industry (Glasindustrie)   
Param.:
Rozpoznawanie wad na szkle płaskim
Na okrągłych tarczach szklanych powinny być rozpoznawane zarysowania i odpryski.

Defect detection on glass plates
Defects, like scratches and splintering of cutting edges on glass discs should be detected.
Karta
:


APP N° 578

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola barwy lakieru samochodowego
Powinien być rozróżniany kolor lakierów samochodowych.

Car finish color control
Car finish colors should be controlled.
Karta
:


APP N° 577

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola obecności warstwy kleju na taśmie papierowej
Powinna być sprawdzana obecność warstwy kleju na na taśmie papierowej.

Adhesive layer presence detection on paper web
The presence of an adhesive layer on paper web should be controlled.
Karta
:


APP N° 576

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)   
Param.:
INI:
Rozpoznawanie znaków wodnych na papierze bezpiecznym
Powinny być rozpoznawane znaki wodne na papierze bezpiecznym.

Watermark detection on safety paper
Water reference marks should be detected on safety paper.
Karta
:


APP N° 575

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie barwy pierścieni metalowych
Pierścienie metalowe powinny być rozróżniane z uwagi na kolor.

Color differentiation of metal rings
Metal rings should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 574

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
INI:
Rozpoznawanie taśm klejących na taśmach z tworzywa sztucznego
Na taśmach plastykowych powinny być wykrywane taśmy klejące.

Tape detection on plastic films
A tape, which is used to joint plastic films, should be detected.
Karta
:


APP N° 573

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
INI:
Wykrywanie strefy nakładania się perforowanych rurach metalowych
Na perforowanych rurach metalowych powinna być wykrywana strefa zachodzenia na siebie.

Overlap joint detection on perforated metal tubes
The overlapping area on perforated metal tubes should be detected.
Karta
:


APP N° 572

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Rozpoznawanie miejsc klejenia na paczkach papierosów.
Powinno być kontrolowane istnienie miejsc klejonych na opakowaniach papierosów.

Adhesive surface detection on cigarette boxes
The presence of adhesive joints should be detected on cigarette boxes.
Karta
:


APP N° 571

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Rozróżnianie filtrów papierosowych
Powinny być rozróżniane segmenty filtrów do papierosów.

Cigarette filter differentiation
Cigarette filter segments should be differentiated.
Karta
:


APP N° 570

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Rozpoznawanie szczeliny w filtrach papierosowych
Powinny być rozpoznawane szczeliny między elementami filtrów papierosowych.

Gap detection of cigarette filters
The gaps between the cigarette filter components should be detected.
Karta
:


APP N° 569

Glass Industry (Glasindustrie)   
Param.:
Kontrola pozycji szyjki butelki
Powinna być mierzona wysokość szyjki butelki.

Bottle neck height control
The height of the bottle neck should be measured.
Karta
:


APP N° 568

Glass Industry (Glasindustrie)   
Param.:
Pozycjonowanie butelek szklanych
Butelki szklane powinny być pozycjonowane.

Glass bottle positioning
Glass bottles should be positioned.
Karta
:


APP N° 567

Glass Industry (Glasindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie koloru szkła płaskiego
Szkło płaskie powinno być rozróżniane z uwagi na kolor.

Color differentiation of flat glasses
Flat glasses should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 566

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
Rozpoznawanie spoiny w rurze wewnętrznej
W trakcie obracania na stronie rury wewnętrznej powinien być rozpoznawany szew spawany.

Inner tube welding line detection
The welding line of an inner tube should be detected during rotation.
Karta
:


APP N° 565

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Rozróżnianie koloru części z tworzyw sztucznych stosowanych we wnętrzu samochodu
Komponenty z tworzywa sztucznego stosowane we wnętrzu samochodu powinny być rozróżniane z uwagi na kolor.

Color differentiation of plastic automotive interior components
Automotive interior plastic parts should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 564

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola koloru i obecności uszczelki fugi w płycie pilśniowej
Powinien być sprawdzany kolor oraz obecność uszczelki fugi w płycie pilśniowej.

Joint sealing color control on fiber boards
The color as well as the presence of the joint sealing of fiber boards should be detected.
Karta
:


APP N° 563

Provisions Industry (Lebensmittelindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola barwy prażonej cebuli
Prażona cebula powinna być sprawdzana ze względu na różnice kolorów.

Color control of roasted onions
Roasted unions should be color controlled.
Karta
:


APP N° 562

Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Wykrywanie powierzchni klejonej na materiale nośnym z papieru lub tekstyliów
Powinna być sprawdzana obecność warstwy klejonej na papierze lub materiale tekstylnym.

Detection of a glue line on paper or fabric
The presence of a glue line on paper or fabric should be detected.
Karta
:


APP N° 561

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
INI:
Pomiar barwy komponentów z tworzywa sztucznego
Powinien być mierzony kolor części z plastyku.

Color measurement of plastic components
Plastic components should be color measured
Karta
:


APP N° 560

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)   
Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Rozpoznawanie warstwy absorbującej promieniowanie UVC na przezroczystej folii z tworzywa sztucznego
Powinno następować niezawodne rozpoznawanie obecności warstwy absorbującej promieniowanie UVC na przezroczystej folii z tworzywa sztucznego.

Detection of an UVC absorbing coating on transparent plastic film
UVC absorbing coating should be detected on transparent plastic films.
Karta
:


APP N° 559

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola obecności warstwy fluorescencyjnej na uszczelce gumowej
Powinno być sprawdzane istnienie warstwy fluorescencyjnej na uszczelce gumowej.

Presence control of fluorescent coating
The presence of a fluorescent coating on rubber seal should be controlled.
Karta
:


APP N° 558

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Packaging Industry (Verpackungsindustrie)   
Param.:
Rozpoznawanie przerw w miejscach klejenia na przezroczystych etykietach.
Powinna być rejestrowana pustka w miejscu klejenia na przezroczystych etykietach.

Glue line gap detection on transparent label
On a transparent label a gap in a glue line should be detected.
Karta
:


APP N° 557

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Odróżnianie między czarną skórą, imitacją skóry a Alcantara
Powinny być rozróżniane między sobą komponenty ze skóry, imitacji skóry oraz Alcantara.

Differentiation of black leather, leather imitation and alcantara components
Black leather interior components should be distinguished from black leather imitation as well as alcantara material.
Karta
:


APP N° 556

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Textile Industry (Textilindustrie)   
Param.:
Rozróżnianie koloru nici tekstylnych
W maszynach do szycia należy sprawdzać różne kolory nici używanych do szycia skóry.

Color differentiation of threads
Different colored threads, used for sewing leather together, should be controlled on sewing machines.
Karta
:


APP N° 555

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Pomiar odstępu płyt z włókna szklanego
Powinien być mierzony odstęp do płyt z włókna szklanego.

Distance measurement on carbon fiber plates
The distance to carbon fiber plates should be measured.
Karta
:


APP N° 554

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie barwy części z tworzywa sztucznego z połyskiem
Komponenty z tworzywa sztucznego z połyskiem stosowane wewnątrz powinny być rozróżniane z uwagi na kolor.

Color differentiation of shiny plastic parts
Shiny plastic components, used for the interior automotive field, should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 553

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie barwy matowych części plastykowych
Matowe komponenty z tworzywa sztucznego stosowane wewnątrz powinny być rozróżniane z uwagi na kolor.

Color differentiation of matt plastic interior components
Matt plastic parts, used for the automotive interior field, should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 552

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie kolorów beżowych części z tworzywa sztucznego stosowanych we wnętrzu samochodu
Powinna być barwa beżowa części z tworzywa sztucznego mających zastosowanie we wnętrzu samochodu.

Color differentiation of beige interior plastic parts
Beige plastic parts, which are used in the automotive interior field, should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 551

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Param.:
Ustalenie ciężaru powierzchniowego farb drukarskich
Powinien być kontrolowany ciężar powierzchniowy farb drukarskich naniesionych na płyty MDF lub HDF. Przy tym okazało się, że istnieje związek liniowy między wartością koloru siM określony na rolce dociskowej a ciężarem powierzchniowym farby drukarskiej na płycie. Oprócz tego od rodzaju wybranej farby zależny jest współczynnik proporcjonalności.

Lacquer surface weight control
The lacquer surface weight on furniture plates should be controlled. Investigations have shown that there is a proportional relation between the color space siM - parameters of the liquid paint on the pressing roll and the surface weight of the lacquer on the panel. However, the proportionality factor is dependent of the color and has to be calibrated for the respective paint.
Karta
:


APP N° 550

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Pomiar odstępu na czarnej taśmie gumowej
Powinie być mierzony odstęp od taśmy gumowej. Należy przy tym zwrócić uwagą, że powierzchnia materiału może zmieniać się od czarnej matowej do czarnej błyszczącej.

Distance measurement to black rubber band
The distance to a black rubber band should be measured. It has to be taken into account, that the surface of the rubber band can change from black matt to black shiny.
Karta
:


APP N° 549

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
Pomiar połysku przezroczystych taśm z tworzywa sztucznego
Powinien być badany stopień połysku różnych przezroczystych taśm z plastyku. Należy przy tym sprawdzać stronę przednią i odwrotną.

Gloss measurement of transparent plastic films
The gloss factor of different transparent plastic films should be measured on both sides.
Karta
:


APP N° 548

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
INI:
Kontrola powłoki na powierzchni przegubu kulowego
Powinna być sprawdzana powierzchnia przegubu kulowego. Należy przy tym rozróżniać powierzchnie niepokryte, pokryte, jak również „niebieskie“.

Ball joint coating control
The joint ball surface should be controlled with a view to the coating. At this, uncoated joint balls should be differentiated from coated and blue coated joint balls.
Karta
:


APP N° 547

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
INI:
Rozpoznawanie perforowanych otworów w przezroczystych taśmach z tworzywa sztucznego
Powinny być rejestrowane otwory perforowane w taśmach plastykowych.

Punched hole detection at transparent plastic film
Punched holes should be detected at transparent plastic films.
Karta
:


APP N° 546

Furniture Industry / Wood-working Industry (Möbelindustrie / Holzindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie płyt HDF (płyty z włókna o wysokiej gęstości)
Różnie obrobione płyty HDF powinny być wzajemnie rozdzielone. Jeden rodzaj płyt jest obrobiony tylko papierem piaskowym, drugi typ pokryty lakierem UV, natomiast w trzecim warstwa lakieru UV została ponownie przetarta papierem.

Differentiation of High Density Fiberboards (HDF-boards)
Treated High Density Fiberboards should be differentiated. At this, one board is wood sanded, the 2nd board is wood sanded with first sealer and the 3rd board is wood sanded with first sealer and lacquer sanded.
Karta
:


APP N° 545

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola dwóch rur plastykowych w oparciu o stronę wewnętrzną
Rury z tworzywa sztucznego powinny być rozróżniane w odniesieniu do jakości powierzchni strony wewnętrznej.

Differentiation of the inner surface of plastic tubes
The inner surface of plastic tubes should be controlled.
Karta
:


APP N° 544

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola barwy lakierowanych klamek drzwiowych
Lakierowane klamki do drzwi powinny być rozróżniane z uwagi na kolor.

Lacquered door handle color control
The color of varnished door handles should be controlled.
Karta
:


APP N° 543

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola barwy lakierowanych części z tworzywa sztucznego
Lakierowane komponenty z tworzywa sztucznego powinny być rozróżniane z uwagi na kolor.

Color differentiation of painted plastic components
Plastic parts should be color differentiated. For this purpose, a color sensor type SPECTRO-3-100-COF-d6.0-CL is used.
Karta
:


APP N° 542

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie metalizowanych klamek drzwiowych
Powinny być rozróżniane barwy metalizowanych klamek do drzwi.

Differentiation of metalized door handles
Metalized door handles should be color differentiated.
Karta
:


APP N° 541

Glass Industry (Glasindustrie)   
Optyczna kontrola transmisji różnych płyt szklanych
Powinna być sprawdzana optyczna przenikalność w różnych płytach szklanych.

Optical transmission control of different glass plates
The transmission of different glass plates should be controlled.
Karta
:


APP N° 540

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
Kontrola zadymienia blach ze stali szlachetnej
Powinna być kontrolowane zadymienie na powierzchniach ze stali szlachetnej.

Haze control of stainless steel plates
The haze of stainless steel surfaces should be controlled.
Karta
:


APP N° 539

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Kontrola obecności fluoryzującego, płynnego kleju we wgłębieniu
Powinna być kontrolowana obecność fluoryzującego, płynnego kleju w otworze

Presence control of liquid fluorescent glue in a hole
The presence of fluorescent liquid glue in a hole should be controlled.
Karta
:


APP N° 538

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Param.:
INI:
Kontrola powierzchni tocznych w kołach zębatych
Powierzchnia toczna w kołach zębatych powinna być kontrolowana z uwagi na wady powierzchniowe.

Control of the contact surface of gear wheels
The contact surface of gear wheels should be controlled.
Karta
:


APP N° 537

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie barwy części plastykowych w obszarze wewnętrznym
Komponenty tworzywa sztucznego w obszarze wewnętrznym powinny być rozróżniane z uwagi na kolor.

Color differentiation of interior plastic parts
Plastic parts, which are used in the automotive interior field, should be color differentiated
Karta
:


APP N° 536

Synthetic Industry (Kunststoffindustrie)   
Param.:
INI:
Kontrola obecności filmu silikonowego na części z tworzywa sztucznego
Powinna być sprawdzana obecność warstwy silikonowej na komponentach plastykowych.

Detection of silicone oil film on plastic components
The presence of silicon oil should be controlled on the surface of plastic components.
Karta
:


APP N° 535

Medical Technology / Hygienic Technology (Medizintechnik / Hygienetechnik)   
Param.:
INI:
Kontrola barwy pierścieni kolorowych na strzykawkach
Kolor znaczników barwnych stosowany na strzykawkach powinien być kontrolowany.

Color mark control on syringes
The color of the mark on syringes should be controlled.
Karta
:


APP N° 534

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Rozróżnianie metalowych ogniw łańcucha
Człony łańcucha powinny być rozróżniane z uwagi na grubość. Grubość jednej części wynosi przy tym 2,0 mm, podczas gdy druga część posiada grubość 2,3 mm.

Differentiation of metal chain links
Metal chain links should be differentiated by thickness. The thickness of the one size is 2.0mm, whereas the other size has a thickness of 2.3mm.
Karta
:


APP N° 533

Machine Building / Metal-working Industry (Maschinenbau / Metallverarbeitung)   
Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Detekcja znaczników karbowanych na taśmach metalowych
Uszkodzone taśmy bimetalowe są oznaczane za pomocą znaczników karbowanych. Podczas dalszej obróbki znaczniki te muszą być dokładnie rozpoznawane, dzięki czemu uszkodzona część taśmy metalowej może zostać później usunięta.

Detection of chatter marks on metal bands
Defects inside bimetallic bands will be marked with chatter marks. These chatter marks should be proper detected during the further processing and the damaged part of the metal stripes should be removed from the finishing later on


APP N° 532

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie komponentów wewnętrznych w przemyśle motoryzacyjnym
Powinny być rozróżniane różne elementy ze skóry, Alcantara oraz tekstylne z obszaru wewnętrznego z uwagi na ich barwę i strukturę.

Differentiation of automotive interior parts
Interior parts used in the automotive industry should be differentiated
Karta
:


APP N° 531

Detekcja holograficznych znaczników referencyjnych
Powinny być rozpoznawane holograficzne znaczniki referencyjne. Należy przy tym przestrzegać, że zarówno zielone jak i czerwone znaczniki odbijające światło muszą być rejestrowane w takim samym ustawieniu.

Detection of holographical reference marks
Holographic reference marks should be detected. There are red as well as green reflecting reference marks which should be detected with the same adjustment.
Karta
:


APP N° 530

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
Kontrola barwy szwów w skórze w obszarze wewnętrznym
Powinny być rozpoznawane barwy szwów na różnych komponentach ze skóry.

Seam color detection on leather automotive interior components
The color of the seam on leather components should be controlled
Karta
:


APP N° 529

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)   
Pomiar barwy inline taśmy papierowej
Podczas produkcji powinien następować pomiar barwy taśmy papierowej. Należy przy tym przestrzegać, żeby w otoczeniu, w którym następuje pomiar, panowała odpowiednio wysoka temperatura i wilgotność.

Inline color measurement of paper web
The color of a paper web should be measured inline. It has to be taken into account, that the ambient temperature as well as the humidity is very high at the place where the paper web should be color measured.
Karta
:


APP N° 528

Automotive Industry (Automobilindustrie)   
Param.:
INI:
Rozróżnianie kolorów pasów bezpieczeństwa
Pasy bezpieczeństwa powinny być rozróżniane z uwagi na ich kolor.

Color differentiation of safety seat belts
Seat belts should be color controlled and differentiated.
Karta
:


APP N° 527

Construction Industry / Ceramic-finish Industry (Bauindustrie / Keramikverarbeitung)