Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Ciekawości i nowości


Tutaj znajdą Państwo interesujące, często najnowsze komunikaty z wszystkich dziedzin życia Sensor Instruments:
 
Wskazówki dotyczące targów i imprez, informacje o naszych nowościach produktów oraz software-update.
 
Z tego co Państwa interesuje - cieszymy się zawsze i także z każdego otrzymanego sygnału lub sugestii.

Nasze czujniki są zawsze dostarczane z najnowszą dostępną wersją odpowiedniego oprogramowania (o ile nie zaznaczono inaczej).
 
==================================================================

02/2019: RED-Scope V1.1 (2019.02.28)do oprogramowania
do użytku z czujnikami z serii RED
 
01/2019: Nowość: Konwerter interfejsu dla ProfiNet i EtherCat


 
03/2018: COAST-Scope V1.0 (2018.03.12)do oprogramowania
do użytku z czujnikami z serii COAST
 
02/2018: SPECTRO-3-MSM-ANA-Scope V3.1 (2018.02.02)do oprogramowania
do użytku z czujnikami z serii SPECTRO-3-MSM-ANA
Uwaga: Aktualizacja oprogramowania nie jest możliwa z V1.x lub V2.x do V3.1
→ General information on changes SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.0 to V3.1

SPECTRO-3-MSM-DIG-Scope V1.3 (2018.02.02) do oprogramowania
do użytku z czujnikami z serii SPECTRO-3-MSM-DIG
→ General information on changes SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.2 to V1.3
 
11/2017: L-LAS-TB-Scope V5.1 (2017.11.16)do oprogramowania
do użytku z czujnikami z serii L-LAS-TB-AL

L-LAS-LT-Scope V5.2 (2017.11.08) do oprogramowania
do użytku z czujnikami z serii L-LAS-LT-AL

L-LAS-LT-Scope V4.0 (2017.11.02) do oprogramowania
do użytku z czujnikami serii L-LAS-LT i L-LAS-LT-XXL
 
08/2017: SPECTRO2-Scope V1.4 (2017.08.21) → do oprogramowania
do użytku z czujnikami z serii SPECTRO-2
 
06/2017: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.2 (2017.06.06) → do oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania jest możliwa z V1.x do V1.2
→ General information on changes SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.1 to V1.2

SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.0 (2017.06.06) do oprogramowania
Uwaga: Aktualizacja oprogramowania nie jest możliwa z V1.x lub V2.x do V3.0
→ General information on changes SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.8 to V2.9
→ General information on changes SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.9 to V3.0

SPECTRO-3-ANA-Scope V2.0 (2017.06.13) do oprogramowania
Uwaga: Aktualizacje oprogramowania nie jest możliwa z V1.x do V2.x
→ General information on changes SPECTRO3-ANA-Scope V1.4 to V2.0
 
06/2017: Witamy nowego partnerem handlowym dla Ameryki Šrodkowej:

Firma Elvatron (z siedzibą w San Jose, Costa Rica) reprezentuje nas teraz w  Kostaryka, Panamie, Nikaragui, Hondurasie, Gwatemali, Salwadoru i Belize. Czekamy na dobrą i owocną współpracę.
www.elvatron.com
 
06/2017: Naszym partnerem dystrybucyjnym dla Kolumbii, firma Solcoinco


jest teraz takze nasz dystrybutor w Ekwadorze, Peru, Wenezueli i Dominikany. Czekamy na dalszy rozwój naszei współpracy!
www.solcionco.com
 
06/2016:

 
Nowa linia produktów:
Indywidualne systemy czujników
Rozwiązania kompleksowe dostosowane do potrzeb klienta

Prezentowane na AUTOMATICA ...06/2016: Nowy firmware dostępny (proszę pytać w razie potrzeby):

dla SPECTRO3-Scope V4.4
Firmware_Files_Spectro3_V3.x_To_Spectro3_V4.4 (2016.05.30)
Firmware_Files_Spectro3_V4.x_To_Spectro3_V4.4 (2016.05.30)

dla SPECTRO3-SL-Scope V1.3:
Firmware_Files_Spectro3-SL_V1.x_To_Spectro3-SL_V1.3 (2016.05.30)

dla SPECTRO3-SLA-Scope V1.1:
Firmware_Files_Spectro3-SLA_V1.x_To_Spectro3-SLA_V1.1 (2016.05.30)

dla SPECTRO3-SLE-Scope V1.1:
Firmware_Files_Spectro3-SLE_V1.x_To_Spectro3-SLE_V1.1 (2016.05.30)

dla SPECTRO3-ANA-Scope V1.4:
Firmware_Files_Spectro3-ANA_V1.x_To_Spectro3-ANA_V1.4 (2016.05.30)

dla SPECTRO2-Scope V1.3:
Firmware_Files_Spectro2_V1.x_To_Spectro2_V1.3 (2016.06.03)
 
10/2015:
 
Sensor Instruments is a member of the IO-Link CommunityCzym jest IO-Link?
IO-Link jest pierwszą, rozpowszechnioną w świecie technologią IO (IEC 61131-9) do komu-nikacji cyfrowej punkt-punkt do czujników i elementów wykonawczych. Sprawnie funkcjo-nująca komunikacja punkt-punkt bazuje na dawno stosowanych czujnikach 3-przewodo-wych i członach wykonawczych, przy czym połączenie następuje bez konieczności użycia dodatkowych kabli. IO-Link nie jest żadnym fieldbusem, lecz ewolucyjnym udoskonaleniem dotychczasowej, sprawdzonej techniki przyłączeniowej czujników i elementów wykonaw-czych.
Tak więc IO-Link - quasi w w rozumieniu Industrie 4.0 - stwarza, obok interfejsu RS232, dodatkową możliwość komunikacji między czujnikami a urządzeniami końcowymi.
 
Opis systemowy IO-Link znajdą Państwo tutaj.
 
09/2015:    Nowe oprogramowanie „SensorFinder“

Program „SensorFinder“ stanowi pomoc przy wyszukiwaniu inteligentnych czujników firmy Sensor Instruments GmbH, które zostały podłączone do lokalnego PC. Identyczność, oprogramowanie układowe oraz ustawienia połączeń poszczególnych grup są przedstawione dla każdego pojedynczego czujnika w sposób przejrzysty i zwarty.
(Program "SensorFinder" znajduje się tutaj gotowy do pobrania.)

Adaptery, które zastosowane zostały do podłączenia sensorów do PC, mogą być konfigurowane indywidualnie. Dotyczy to adapterów „cab-4/ETH“, „cab-5/ETH“, „cab-4/USB“ oraz „cab-5/USB“.
 
Na ekranie głównym, który wyświetla się po uruchomieniu PC, pojawia się lista wykrytych czujników wraz z ich indywidualnymi właściwościami.
TPo uruchomieniu oprogramowania następuje przeszukiwanie w PC istniejących interfejsów za pomocą przycisku (Re-)Search ① lub poprzez Menu ④ ⇒ Sensor (Re-)Search. W zależności od nastawienia programu (dostępne w Menü ④ w punkcie Settings) rozpoznawane będą istniejące fizycznie w PC interfejsy RS232 („COM-Ports“), podłączone do PC adaptery USB typu „cab-4/USB“ i „cab-5/USB“ reagujące w formie wirtualnego portu COM, jak również – jeżeli istnieje interfejs sieciowy – wszystkie adaptery typu „cab-4/ETH“ i „cab-5/ETH“, które znajdują się w segmencie sieciowym, w którym także jest host PC. Wszystkie wyszukane połączenia są testowane przez program. Jeżeli czujnik jest podłączony i aktywny, zostają pobrane wszystkie informacje, takie jak: numer seryjny, wersja oprogramowania układowego oraz ewentualnie ID hardware i przedstawiane wraz informacją o połączeniu.
 
Wszystkie informacje prezentowane są w postaci Widoku drzewa ③ z podziałem na różne rodzaje połączeń (sieć, wirtualne COM-Ports, fizyczne COM-Ports). Poszczególne czujniki/połączenia zostają wybrane przez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem powoduje usunięcie drzewa. Jeżeli połączenie zostało już wyselekcjonowane, następuje kopiowanie różnych informacji (adres IP, port w Ethernet, numer portu COM, prędkość transmisji w wirtualnym lub fizycznym porcie COM) w dwóch polach w dolnej części widoku drzewa, które można z kolei kopiować za pomocą Kopierbuttons (przycisku kopiowania) ⑥ do schowka w systemie. Za pomocą kombinacji przycisków STRG+V dodawane są informacje, np. w polach wprowadzania danych ustawienia połączeń oprogramowania czujnika.
 
Aby zmienić ustawienia połączeń (np. ustawienia sieciowe adapterów „cab-4/ETH“ i adaptera „cab-5/ETH“), należy najpierw wyszukać urządzenie (tzn. adapter) i z kolei dokładnie go ustalić (musi zostać wyświetlony w widoku drzewa). Następnie widok drzewa zostaje wyselekcjonowany. Za pomocą przycisku Configure … ② lub w Menu ④ ⇒ Sensor Configure … zostaje wywołana maska konfiguracyjna (patrz: konfiguracja ⇒ cab-4/ETH, cab-5/ETH).
 
Oprogramowanie nie pozostaje ciągle aktywne w połączeniach! Po zakończeniu procesu wyszukiwania, oprogramowanie staje się pasywne do czasu zainicjowania nowego procesu lub program zostaje zamknięty przyciskiem Exit ⑤ lub w Menu ④ ⇒ Sensor Exit albo za pomocą kliknięcia na krzyżyk (z prawej strony u góry na zewnętrznej krawędzi ekranu głównego). Możliwe jest więc pozostawienie oprogramowania w tle - bez wywierania na pracujące oprogramowanie czujnika - , aby dzięki temu posiadać do dyspozycji wszystkie dane połączenia czujnika.
 
05/2015: Dostępna nowa wersja sterownika produktu

Dla naszych produktów (np. kabli „cab-4/USB“) zalecamy stosowanie aktualnego oprogramowania sterownika ("Self Installing Executable"), które można pobrać tutaj.

Przewód adaptera "cab-4/USB" lub "cab-5/USB" umożliwia podłączenie wielu naszych czujników poprzez interfejsy USB znajdujące się w PC. Umożliwia to wprowadzanie parametrów do czujników także wtedy, kiedy do dyspozycji nie znajduje się żaden interfejs RS232.

Wskazówki dotyczące pobierania oprogramowania sterownika „Self Installing Executable“ znajdują się także w arkuszu danych cab-4/USB lub cab-5/USB.
 


 
NEWS

Następne targi:

K 2019
Düsseldorf, Niemcy
16-23 październik 2019 r
więcej...

sps
smart production solutions

Norymberga, Niemcy
26-28 listopada 2019
r
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Nowa informacja prasowa:
Lśniące perspektywy!
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Nowe video:
Video szkoleniowe kontrola strumienia rozpylanej cieczy z L-LAS-TB-75-AL
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Nowe aplikacje:
Application News N°639-641
Wykrywanie spoin na rurach ze stali szlachetnej (N°639)
Rozpoznawanie wad spoiny na rurach ze stali szlachetnej (N°640)
Kontrola inline spoiny na rurach ze stali szlachetnej (N°641)
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Ważne uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania
więcej...
FIND US ON ....

Facebook Youtube in Xing Twitter

TOP