Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Nowości w oprogramowaniu


Tutaj występują aktualne informacje dotyczące oprogramowania naszych czujników jak również update:Wybierz język:Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 30
Version SPECTRO2-Scope V1.8

Manual
Zmiany


Zmiany po aktualizacji oprogramowania SPECTRO2-Scope V1.7 na V1.8
Zmiana 1:
THRESHOLD MODE = 2 TRSH zostało zmienione na 2 TRSH SIG.
Sposób analizy pozostał taka sam.

THRESHOLD MODE = 2 TRSH SIG:
W tym trybie do dyspozycji znajdują się 2 progi włączenia.
Próg włączenia1(2) = REF1(2) – TOLERANCJA 1(2)
Próg włączenia1(2) = REF1(2) – HISTEREZA 1(2)

Zmiana 2:
Zostało wprowadzone THRESHOLD MODE = 2 TRSH CH.

THRESHOLD MODE = 2 TRSH CH:
W tym trybie tak jak w 2 TRSH SIG do dyspozycji pozostają również 2 progi włączenia.
Próg włączenia1(2) = REF1(2) – TOLERANCJA 1(2)
Próg włączenia1(2) = REF1(2) – HISTEREZA 1(2)

Zmiana 3:
Nastąpiło wprowadzenie OPERATING MODE = DELTA CH SIG INTEGRATOR.

W DELTA CH SIG INTEGRATOR odchyłka od CH SIG jest ustalana w odniesieniu do wartości referencyjnej dla CH SIG (REF VAL CH SIG),
i następnie normowana do 4096 oraz dodawana z 2048.
CH SIG: Wynik poniżej nastawionej metody obliczeń EVALUTION MODE.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 29
Version SPECTRO3-MSM-SLE-Scope V1.2

Manual
Zmiany


Zmiany po software-update z SPECTRO3-MSM-SLE-Scope V1.1 na V1.2
Zmiana 1:
SET DP:
asyconym, wówczas do powierzchni ciemnych dociera bardzo słaby sygnał.
Niewielkie wahania niewielkiego sygnału powodują duże zmiany przy obliczaniu przestrzeni kolorów
(C-SPACE).` Aby to zminimalizować, czujnik w POWER MODE = DOUBLE przełącza się automatycznie
2 rekordy DOUBLE PARAMETER. Rekord 2 musi być nastawiony tak, żeby wzmacniał sygnał najbardziej.
Jeśli sygnał jest za wysoki (nasycenie), następuje automatyczne przełączenie do rekordu 1.
Aby współrzędne przestrzeni kolorów w rekordzie 2 zgadzały się, sygnał musi być korygowany odpowiednim współczynnikiem.
Obydwa rekordy DOUBLE PARAMETER muszą zostać nastawione w czujniku na przedpolu.
Po wciśnięciu SET DP (Set Double Parameter) z prawej strony otwiera się okno, które pozwala na ustawienie obydwóch rekordów. Rekord parametrów Double jest definiowany przez POWER, GAIN i INTEGRAL.

Zmiana 2:
Za pomocą START CALIBRATION ASSISTANT można uruchomić asystenta, który poprowadzi przez cały proces kalibracji.
Wymagane jest spełnienie następujących warunków:
1. Konieczna jest jedna karta referencyjna. Może to być RAL 9003-P, RAL 9010-P lub RAL 9016-P.
2. Potrzebne są różne kolory RAL z RAL CLASSIC lub RAL DESIGN SYSTEM plus Serie. Są one dostępne u dostawcy czujnika.
3. Należy wprowadzić plik do wartości L*a*b* dla różnych kart RAL. Ten plik można również otrzymać u dostawcy.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 28
Version SPECTRO3-MSM-SLA-Scope V1.2

Manual
Zmiany


Zmiany po software-update z SPECTRO3-MSM-SLA-Scope V1.1 na V1.2
Zmiana 1:
SET DP:
asyconym, wówczas do powierzchni ciemnych dociera bardzo słaby sygnał.
Niewielkie wahania niewielkiego sygnału powodują duże zmiany przy obliczaniu przestrzeni kolorów
(C-SPACE).` Aby to zminimalizować, czujnik w POWER MODE = DOUBLE przełącza się automatycznie
2 rekordy DOUBLE PARAMETER. Rekord 2 musi być nastawiony tak, żeby wzmacniał sygnał najbardziej.
Jeśli sygnał jest za wysoki (nasycenie), następuje automatyczne przełączenie do rekordu 1.
Aby współrzędne przestrzeni kolorów w rekordzie 2 zgadzały się, sygnał musi być korygowany odpowiednim współczynnikiem.
Obydwa rekordy DOUBLE PARAMETER muszą zostać nastawione w czujniku na przedpolu.
Po wciśnięciu SET DP (Set Double Parameter) z prawej strony otwiera się okno, które pozwala na ustawienie obydwóch rekordów. Rekord parametrów Double jest definiowany przez POWER, GAIN i INTEGRAL.

Zmiana 2:
Za pomocą START CALIBRATION ASSISTANT można uruchomić asystenta, który poprowadzi przez cały proces kalibracji.
Wymagane jest spełnienie następujących warunków:
1. Konieczna jest jedna karta referencyjna. Może to być RAL 9003-P, RAL 9010-P lub RAL 9016-P.
2. Potrzebne są różne kolory RAL z RAL CLASSIC lub RAL DESIGN SYSTEM plus Serie. Są one dostępne u dostawcy czujnika.
3. Należy wprowadzić plik do wartości L*a*b* dla różnych kart RAL. Ten plik można również otrzymać u dostawcy.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 27
Version SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (V1.5.1)

Manual
Zmiany


Zmiany po software-update z SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.4 na V1.5
Zmiana 1:
SET DP:
asyconym, wówczas do powierzchni ciemnych dociera bardzo słaby sygnał.
Niewielkie wahania niewielkiego sygnału powodują duże zmiany przy obliczaniu przestrzeni kolorów
(C-SPACE).` Aby to zminimalizować, czujnik w POWER MODE = DOUBLE przełącza się automatycznie
2 rekordy DOUBLE PARAMETER. Rekord 2 musi być nastawiony tak, żeby wzmacniał sygnał najbardziej.
Jeśli sygnał jest za wysoki (nasycenie), następuje automatyczne przełączenie do rekordu 1.
Aby współrzędne przestrzeni kolorów w rekordzie 2 zgadzały się, sygnał musi być korygowany odpowiednim współczynnikiem.
Obydwa rekordy DOUBLE PARAMETER muszą zostać nastawione w czujniku na przedpolu.
Po wciśnięciu SET DP (Set Double Parameter) z prawej strony otwiera się okno, które pozwala na ustawienie obydwóch rekordów. Rekord parametrów Double jest definiowany przez POWER, GAIN i INTEGRAL.

Zmiana 2:
Za pomocą START CALIBRATION ASSISTANT można uruchomić asystenta, który poprowadzi przez cały proces kalibracji.
Wymagane jest spełnienie następujących warunków:
1. Konieczna jest jedna karta referencyjna. Może to być RAL 9003-P, RAL 9010-P lub RAL 9016-P.
2. Potrzebne są różne kolory RAL z RAL CLASSIC lub RAL DESIGN SYSTEM plus Serie. Są one dostępne u dostawcy czujnika.
3. Należy wprowadzić plik do wartości L*a*b* dla różnych kart RAL. Ten plik można również otrzymać u dostawcy.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 26
Version SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.3 (V3.3.1)

Manual
Zmiany


Zmiany po software-update z SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.2 na V3.3
Zmiana 1:
SET DP:
Jeżeli w jednej aplikacji znajduje się bardzo jasne i bardzo ciemne powierzchnie, a czujnik jest tak nastawiony, że w przypadku powierzchni jasnych nie jest w stanie nasyconym, wówczas do powierzchni ciemnych dociera bardzo słaby sygnał.
Niewielkie wahania niewielkiego sygnału powodują duże zmiany przy obliczaniu przestrzeni kolorów
(C-SPACE).` Aby to zminimalizować, czujnik w POWER MODE = DOUBLE przełącza się automatycznie
2 rekordy DOUBLE PARAMETER. Rekord 2 musi być nastawiony tak, żeby wzmacniał sygnał najbardziej.
Jeśli sygnał jest za wysoki (nasycenie), następuje automatyczne przełączenie do rekordu 1.
Aby współrzędne przestrzeni kolorów w rekordzie 2 zgadzały się, sygnał musi być korygowany odpowiednim współczynnikiem.
Obydwa rekordy DOUBLE PARAMETER muszą zostać nastawione w czujniku na przedpolu.
Po wciśnięciu SET DP (Set Double Parameter) z prawej strony otwiera się okno, które pozwala na ustawienie obydwóch rekordów. Rekord parametrów Double jest definiowany przez POWER, GAIN i INTEGRAL.

Zmiana 2:
Za pomocą START CALIBRATION ASSISTANT można uruchomić asystenta, który poprowadzi przez cały proces kalibracji.
Wymagane jest spełnienie następujących warunków:
1. Konieczna jest jedna karta referencyjna. Może to być RAL 9003-P, RAL 9010-P lub RAL 9016-P.
2. Potrzebne są różne kolory RAL z RAL CLASSIC lub RAL DESIGN SYSTEM plus Serie. Są one dostępne u dostawcy czujnika.
3. Należy wprowadzić plik do wartości L*a*b* dla różnych kart RAL. Ten plik można również otrzymać u dostawcy.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 25
Version SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (V1.5.0)

Manual
Zmiany


Zmiany po software-update z SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.4 na V1.5
Istnieje tylko jedno rozszerzenie DOUBLE Modus:
Jeżeli w jednej aplikacji znajduje się bardzo jasne i bardzo ciemne powierzchnie, a czujnik jest tak nastawiony, że w przypadku powierzchni jasnych nie jest w stanie nasyconym, wówczas do powierzchni ciemnych dociera bardzo słaby sygnał.
Niewielkie wahania niewielkiego sygnału powodują duże zmiany przy obliczaniu przestrzeni kolorów
(C-SPACE).` Aby to zminimalizować, czujnik w POWER MODE = DOUBLE przełącza się automatycznie
2 rekordy DOUBLE PARAMETER. Rekord 2 musi być nastawiony tak, żeby wzmacniał sygnał najbardziej.
Jeśli sygnał jest za wysoki (nasycenie), następuje automatyczne przełączenie do rekordu 1.
Aby współrzędne przestrzeni kolorów w rekordzie 2 zgadzały się, sygnał musi być korygowany odpowiednim współczynnikiem.
Obydwa rekordy DOUBLE PARAMETER muszą zostać nastawione w czujniku na przedpolu.
Po wciśnięciu SET DP (Set Double Parameter) z prawej strony otwiera się okno, które pozwala na ustawienie obydwóch rekordów. Rekord parametrów Double jest definiowany przez POWER, GAIN i INTEGRAL.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 24
Version SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.3 (V3.3.0)

Manual
Zmiany


Zmiany po software-update z SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.2 na V3.3
Istnieje tylko jedno rozszerzenie DOUBLE Modus:
Jeżeli w jednej aplikacji znajduje się bardzo jasne i bardzo ciemne powierzchnie, a czujnik jest tak nastawiony, że w przypadku powierzchni jasnych nie jest w stanie nasyconym, wówczas do powierzchni ciemnych dociera bardzo słaby sygnał.
Niewielkie wahania niewielkiego sygnału powodują duże zmiany przy obliczaniu przestrzeni kolorów
(C-SPACE).` Aby to zminimalizować, czujnik w POWER MODE = DOUBLE przełącza się automatycznie
2 rekordy DOUBLE PARAMETER. Rekord 2 musi być nastawiony tak, żeby wzmacniał sygnał najbardziej.
Jeśli sygnał jest za wysoki (nasycenie), następuje automatyczne przełączenie do rekordu 1.
Aby współrzędne przestrzeni kolorów w rekordzie 2 zgadzały się, sygnał musi być korygowany odpowiednim współczynnikiem.
Obydwa rekordy DOUBLE PARAMETER muszą zostać nastawione w czujniku na przedpolu.
Po wciśnięciu SET DP (Set Double Parameter) z prawej strony otwiera się okno, które pozwala na ustawienie obydwóch rekordów. Rekord parametrów Double jest definiowany przez POWER, GAIN i INTEGRAL.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 23
Version SPECTRO2-Scope V1.7

Manual
Zmiany


Zmiany po aktualizacji oprogramowania SPECTRO2-Scope V1.6 na V1.7
1) Nowo zastosowana LED SAT świeci w przypadku, gdy jeden z kanałów CH0 lub CH1 znajduje się w stanie nasycenia. Jeżeli wystąpi taki przypadek wówczas świeci ona na czerwono. Jest to bardzo pomocne, jeżeli praca następuje np. z LED MODUS = AC.

2) W karcie CONVERSION w CONVERSION TABLE wprowadzona jest kolumna COMMENT. W kolumnie COMMENT można wprowadzić indywidualny komentarz dla każdego wiersza.

3) Za pomocą czujników SPECTRO-2 Serie można przeprowadzić obecnie kompensację kanału. Kompensacja może następować na dowolnej powierzchni. Kompensacja kanału posiada sens, jeśli występuje kilka czujników i zachodzi dla nich potrzeba jednoczesnego uruchomienia funkcji teach.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 22
Version SPECTRO1-Scope V3.1

Manual
Zmiany


Zmiany po aktualizacji oprogramowania SPECTRO1-Scope V3.0 na V3.1
1) Wprowadzono OPERATING MODE = DELTA CH0 INTEGRATOR.

2) W celu poprawy rozumienia wprowadzony został wyświetlacz SIG.

3) W karcie SCOPE do CH0 przeniesiona została dodatkowo wartość sygnału SIG.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 21
Version V2.0.0

Manual
Zmiany


SPECTRO3-ANA-Scope V2.0 (2017.06.13)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 20
Version V1.2.0

Manual
Zmiany


SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.2 (2017.06.06)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 19
Version V3.0.0

Manual
Zmiany


SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.0 (2017.06.06)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 18
Version V2.9.0

Manual
Zmiany


SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.9 (2017.06.06)
Kontrola powierzchni i pomiar połysku

N° 17
Version V2.2.1STRUCT-Scope V2.2 (2017.05.04)
Światłowody i wyposażenie

N° 16
Version V1.1.2

Manual


SensorFinder V1.1 (2017.04.13)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 15
Version V1.0.0

Manual


SPECTRO1-SC-Scope V1.0 (2017.03.30)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 14
Version V1.1.3

Manual
Zmiany


SPECTRO3-SLE-Scope V1.1 (2017.02.08)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 13
Version V1.3.3

Manual
Zmiany


SPECTRO3-SL-Scope V1.3 (2017.02.08)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 12
Version V1.4.4

Zmiany


SPECTRO3-ANA-Scope V1.4 (2017.02.08)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 11
Version V1.1.1

Zmiany


SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.1 (2017.02.08)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 10
Version V2.8.1

Zmiany


SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.8 (2017.02.08)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 9
Version V4.4.5

Zmiany


SPECTRO3-Scope V4.4 (2017.02.08)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 8
Version V1.4.1

Zmiany


SPECTRO2-Scope V1.4 (2017.02.08)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 7
Version V2.8.1

Zmiany


SPECTRO1-Scope V2.8 (2017.02.08)
Kontrola powierzchni i pomiar połysku

N° 6
Version V2.1.1STRUCT-Scope V2.1 (2016.12.02)
Pomiar odległości i pozycjonowanie

N° 5
Version V4.0.5L-LAS-TB-Scope V4.0 (2016.11.28)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 4
Version V2.7.1

Zmiany


SPECTRO1-Scope V2.7 (2016.10.24)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 3
Version V1.3.0

Zmiany


SPECTRO2-Scope V1.3 (2016.10.19)
Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 2
Version V1.0.0Digital Output Control V1.0 (2016.10.19)
Kontrola powierzchni i pomiar połysku

N° 1
Version V2.0.5

Zmiany


STRUCT-Scope V2.0 (2016.07.15)
The structure detection software STRUCT-Scope software is now also available for the L-LAS-RL-CL series. The software automatically detects whether a COAST, GLAST or L-LAS-RL-CL sensor is connected.
A new evaluation mode VIDEOLENGTH / 256 has been inserted. In this case, the length of the video signal is viewed and used as a further parameter for evaluation.


NEWS

Udział w targach:

 •   IFAT Munich 2024
    

 •   SPS Italia 2024
 •   FIP 2024
 •   PRS Europe 2024
 •   SKZ Innovation Day Recycling
 •   SKZ Network Day
 •   SKZ Technology Day
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

więcej...


Artykuł specjalistyczny:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
PlasticsInsights 3/2024więcej...


Informacje prasowe:

Kalibracja koloru inline z użyciem recyklatu tworzywa sztucznego
(Systemy pomiaru koloru inline)

 
Test report on Inline color measurement of recyclates ()
(System pomiaru koloru inline)

więcej...


Whitepapers:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()


 
Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP