Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Taggant Technology LUMI-TAG


inside lacquer, paste, ink, glue, solvent, pure for glass

  
   
            powered by
    


Mikroskopijnie małe cząstki fluorescencyjne, zwane taggant, dodane do lakieru, atramentu, pasty, kleju, roztworu albo też wprowadzone do szkła lub emalii nazywamy LUMI-TAG. Za pomocą lakierów z dodanym LUMI-TAG (LUMI-TAG lacquer) można znakować na przykład blachy lub wyroby z drewna. Atrament zawierający LUMI-TAG (LUMI-TAG ink) służy przede wszystkim do oznaczania etykiet ale także do wprowadzania opisów na metalach. Natomiast LUMI-TAG dodany do pasty (LUMI-TAG paste) stosowany jest w procesie drukowania offsetowego. LUMI-TAG w czystej formie (LUMI-TAG pure) może być wprowadzany do szkła, emalii i także do kąpieli anodyzującej.
Pod nazwą LUMI-TAGpure wymienione są markery w postaci 100% koncentratu. LUMI-TAGpure jest stosowany głównie jako domieszka wprowadzania do szkła, ceramiki, emalii, aluminium i także do aluminium eloksalowanego. Dla naszych Klientów możemy przygotować indywidualne receptury sporządzone z kilku markerów. W zależności od aplikacji zwykle wprowadzane są domieszki w zakresie Sub-ppm aż do uzyskania stężenia produktu końcowego mierzonego w promilach.
.
LUMI-TAGink stosowany jest przede wszystkim w połączeniu z drukarką atramentową. Markery LUMI-TAG o określonej koncentracji są wprowadzane do roztworu atramentu. Za pomocą niego wprowadzane są na przykład napisy na etykietach i także metalach oraz tworzywach sztucznych. Na życzenie Klienta mogą zostać wykonane atramenty dostosowane do Jego indywidualnych potrzeb.
W przypadku LUMI-TAGlacquer chodzi o specjalne lakiery, które mogą być stosowane do nakładania powłok lub do oznaczanie komponentów z metalu, tworzywa sztucznego, drewna lub materiałów tekstylnych. Na życzenie możliwe jest również wytwarzania lakierów według receptur indywidualnych.
LUMI-TAGpaste przewidziana jest do stosowania w druku offsetowym i jest dodawana jako pasta do farby przeznaczonej do znakowania. Na zapytanie mogą być dostarczane pasty dostosowane dla każdego pojedynczego przypadku.
Pod nazwą LUMI-TAGsolvent oferowane są różne roztwory, które przewidziane są do wprowadzania do różnych cieczy. Na życzenie Klienta mogą zostać wykonane roztwory przystosowane do jego indywidualny potrzeb.

Tworzą się różne Taggant, które znajdują się do dyspozycji i które zostały opisane nieco bliżej w dalszej części:

UV-A pobudzone Taggants
(jako UV-A oznaczany jest górny zakres UV od ok. 310nm do 380nm)

Cząstki fluorescencyjne zostają wzbudzone światłem UV-A (365nm - średnia długość fali) (mówi się
o emisji wtórnej), występuje przy tym emisja wtórna w widzialnym zakresie długości fali (ok. 400nm do 700nm). Barwa obserwowanych Taggants na skutek emisji wtórnej jest zależna od ich dotacji. Typowe centra emisji wtórnej znajdują się w niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym
i czerwonym zakresie fal.
Szczególność wewnątrz Taggants przedstawiają cząstki fosforescencyjne (fotoluminescencyjne), tzw. luminofory. Po zakończeniu emisji wtórnej (dopływ światła) należy w tych znacznikach obserwować wykładnicze opadanie emisji wtórnej. W zależności od rodzaju znacznika obserwowana jest różna prędkość opadania (ustalona zostaje stała czasowa tau charakterystyczna dla danej funkcji e) fosforescencji.


Następujące czujniki mogą być wykorzystywane do detekcji markerów LUMI-TAG (dodanych do atramentu, pasty, roztworu, kleju, lakieru):

UV ⇒ VIS
Emisja pierwotna: UV-A 365nm
Emisja wtórna: widzialny zakres długości fali (np. niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony)

IN-LINE:
 • LUMI-STAR-INLINE-UV/BL
 • SPECTRO-1-30-UV/BL
 • SPECTRO-1-FIO-UV/BL
 • SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-ANA
 • SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-DIG
 • SPECTRO-3-FIO-UV/BL-MSM-ANA
 • SPECTRO-3-FIO-UV/BL-MSM-DIG
Dodatkowo w przypadku cząstek fosforescencyjne (z poświatą):
 • LUMI-TAU-INLINE-SL-UV/BL
OFF-LINE:
 • LUMI-STAR-MOBILE-UV/BL-IOS
 • LUMI-STAR-INLINE-UV/BL
  z odstępnikiem LUMI-STAR-INLINE-OFL
 • SPECTRO-1-30-UV/BL
  z odstępnikiem SPECTRO-3-15-d65-OFL
 • SPECTRO-1-FIO-UV/BL
  z odstępnikiem dla frontend światłowodu, np. A3.0-OFL
 • SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-ANA
  z odstępnikiem SPECTRO-3-15-d65-OFL
 • SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-DIG
  z odstępnikiem SPECTRO-3-15-d65-OFL
 • SPECTRO-3-FIO-UV/BL-MSM-ANA
  z odstępnikiem dla frontend światłowodu, np. A3.0-OFL
 • SPECTRO-3-FIO-UV/BL-MSM-DIG
  z odstępnikiem dla frontend światłowodu, np. A3.0-OFL
Dodatkowo w przypadku cząstek fosforescencyjne (z poświatą):
 • LUMI-TAU-MOBILE-CL-UV/BL-MA, -SL (Master, Slave)
 • LUMI-TAU-INLINE-SL-UV/BL
  z uchwytem lub specyficzną dla produktu formą druku 3D

NIEBIESKI ⇒ ŻÓŁTY, POMARAŃCZOWY i CZERWONY
Emisja pierwotna: w niebieskim zakresie długości fali
Emisja wtórna: w żółtym, pomarańczowym i czerwonym zakresie długości fali, w zależności od rodzaju Taggant

IN-LINE:
 • SPECTRO-1-30-BL/YL
 • SPECTRO-1-FIO-BL/YL
 • SPECTRO-3-30-BL/YL-MSM-ANA
 • SPECTRO-3-30-BL/YL-MSM-DIG
 • SPECTRO-3-FIO-BL/YL-MSM-ANA
 • SPECTRO-3-FIO-BL/YL-MSM-DIG
 • LUMI-STAR-INLINE-BL/YL
 • LUMI-STAR-INLINE-BL/YL-POL
Dodatkowo w przypadku znaczników fosforescencyjnych:
 • LUMI-TAU-INLINE-SL-BL/YL
OFF-LINE:
 • LUMI-STAR-MOBILE-BL/YL-IOS
 • LUMI-STAR-MOBILE-BL/YL-POL-IOS
 • LUMI-STAR-INLINE-BL/YL
  z odstępnikiem LUMI-STAR-INLINE-OFL
 • SPECTRO-1-30-BL/YL
  z odstępnikiem SPECTRO-3-15-OFL
 • SPECTRO-1-FIO-BL/YL
  z odstępnikiem dla frontend światłowodu, np. A3.0-OFL
 • SPECTRO-3-30-BL/YL-MSM-ANA
  z odstępnikiem SPECTRO-3-15-OFL
 • SPECTRO-3-30-BL/YL-MSM-DIG
  z odstępnikiem SPECTRO-3-15-OFL
 • SPECTRO-3-FIO-BL/YL-MSM-ANA
  z odstępnikiem dla frontend światłowodu, np. A3.0-OFL
 • SPECTRO-3-FIO-BL/YL-MSM-DIG
  z odstępnikiem dla frontend światłowodu, np. A3.0-OFL
Dodatkowo w przypadku znaczników fosforescencyjnych:
 • LUMI-TAU-MOBILE-CL-BL/YL-MA, -SL (Master, Slave)
 • LUMI-TAU-INLINE-SL-BL/YL
  z uchwytem lub specyficzną dla produktu formą druku 3D

NIEBIESKI⇒ NIR
Emisja pierwotna: w niebieskim zakresie długości fali
Emisja wtórna: w zbliżonym zakresie podczerwieni (NIR)

IN-LINE:
 • SPECTRO-1-30-BL/IR
 • SPECTRO-1-FIO-BL/IR
Dodatkowo w przypadku znaczników fosforescencyjnych:
 • LUMI-TAU-INLINE-SL-BL/IR
OFF-LINE:
 • SPECTRO-1-30-BL/IR
  z odstępnikiem SPECTRO-3-15-OFL
 • SPECTRO-1-FIO-BL/IR
  z odstępnikiem dla frontend światłowodu, np. A3.0-OFL
Dodatkowo w przypadku znaczników fosforescencyjnych:
 • LUMI-TAU-MOBILE-CL-BL/IR-MA, -SL (Master, Slave)
 • LUMI-TAU-INLINE-SL-BL/IR
  z uchwytem lub specyficzną dla produktu formą druku 3D

ZIELONY ⇒ POMARAŃCZOWY i CZERWONY
Emisja pierwotna: w zielonym zakresie długości fali
Emisja wtórna: w pomarańczowym lub czerwonym zakresie długości fali

IN-LINE:
 • LUMI-STAR-INLINE-GN/OR
 • LUMI-STAR-INLINE-GN/OR-POL
 • SPECTRO-1-30-GN/OR
 • SPECTRO-1-FIO-GN/OR
 • SPECTRO-3-30-GN/OR-MSM-ANA
 • SPECTRO-3-30-GN/OR-MSM-DIG
 • SPECTRO-3-FIO-GN/OR-MSM-ANA
 • SPECTRO-3-FIO-GN/OR-MSM-DIG
OFF-LINE:
 • LUMI-STAR-MOBILE-GN/OR-IOS
 • LUMI-STAR-MOBILE-GN/OR-POL-IOS
 • LUMI-STAR-INLINE-GN/OR
  z odstępnikiem LUMI-STAR-INLINE-OFL
 • LUMI-STAR-INLINE-GN/OR-POL
  z odstępnikiem LUMI-STAR-INLINE-OFL
 • SPECTRO-1-30-GN/OR
  z odstępnikiem SPECTRO-3-15-OFL
 • SPECTRO-1-FIO-GN/OR
  z odstępnikiem dla frontend światłowodu, np. A3.0-OFL
 • SPECTRO-3-30-GN/OR-MSM-ANA
  z odstępnikiem SPECTRO-3-15-OFL
 • SPECTRO-3-30-GN/OR-MSM-DIG
  z odstępnikiem SPECTRO-3-15-OFL
 • SPECTRO-3-FIO-GN/OR-MSM-ANA
  z odstępnikiem dla frontend światłowodu, np. A3.0-OFL
 • SPECTRO-3-FIO-GN/OR-MSM-DIG
  z odstępnikiem dla frontend światłowodu, np. A3.0-OFL

CZERWONY ⇒ NIR
Emisja pierwotna: w czerwonym zakresie długości fali
Emisja wtórna: w zbliżonym zakresie podczerwieni (NIR)

IN-LINE:
 • SPECTRO-1-30-R/IR
 • SPECTRO-1-FIO-R/IR
Dodatkowo w przypadku znaczników fosforescencyjnych:
 • LUMI-TAU-INLINE-SL-R/IR
OFF-LINE:
 • SPECTRO-1-30-R/IR
  z odstępnikiem SPECTRO-3-15-OFL
 • SPECTRO-1-FIO-R/IR
  z odstępnikiem dla frontend światłowodu, np. A3.0-OFL
Dodatkowo w przypadku znaczników fosforescencyjnych:
 • LUMI-TAU-MOBILE-CL-R/IR-MA, -SL (Master, Slave)
 • LUMI-TAU-INLINE-SL-R/IR
  z uchwytem lub specyficzną dla produktu formą druku 3D

NIR ⇒ NIR
Emisja pierwotna: w pobliżu zakresu podczerwieni (NIR)
Emisja wtórna: w pobliżu zakresu podczerwieni (NIR)
(Stosowane są wyłącznie znaczniki fosforescencyjne.)

IN-LINE:
 • LUMI-TAU-INLINE-SL-IR/IR
 • LUMI-TAU-INLINE-AL-IR/(IR1+IR2)
OFF-LINE:
 • LUMI-TAU-MOBILE-CL-IR/IR-MA, -SL (Master, Slave)
 • LUMI-TAU-MOBILE-AL-IR/(IR1+IR2)-MA, -SL (Master, Slave)
 • LUMI-TAU-MOBILE-ML-IR/IR
 • LUMI-TAU-INLINE-SL-IR/IR
  z uchwytem lub specyficzną dla produktu formą druku 3D
 • LUMI-TAU-INLINE-AL-IR/(IR1+IR2)
  z uchwytem lub specyficzną dla produktu formą druku 3D
 

Następujące czujniki mogą być wykorzystywane do detekcji markerów LUMI-TAG (dodanych do atramentu, pasty, roztworu, kleju, lakieru):

UV ⇒ VIS

Emisja pierwotna: UV-A 365nm
Emisja wtórna: widzialny zakres długości fali (np. niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony)

IN-LINE:
* LUMI-STAR-INLINE-UV/BL
* SPECTRO-1-30-UV/VIS
* SPECTRO-1-FIO-UV/VIS
* SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-ANA
* SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-DIG
* SPECTRO-3-FIO-UV/BL-MSM-ANA
* SPECTRO-3-FIO-UV/BL-MSM-DIG

Dodatkowo w przypadku cząstek fosforescencyjne (z poświatą)::
* LUMI-TAU-INLINE-SL-UV/BL

OFF-LINE:
* LUMI-STAR-MOBILE-UV/BL
* SPECTRO-1-30-UV/VIS z odstępnikiem (-OFL)
* SPECTRO-1-FIO-UV/VIS z odstępnikiem dla frontend światłowodu (...-OFL)
* SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-ANA z odstępnikiem (...-OFL)
* SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-DIG z odstępnikiem (...-OFL)
* SPECTRO-3-FIO-UV/BL-MSM-ANA z odstępnikiem dla frontend światłowodu (...-OFL)
* SPECTRO-3-FIO-UV/BL-MSM-DIG z odstępnikiem dla frontend światłowodu (...-OFL)

Dodatkowo w przypadku cząstek fosforescencyjnych (z poświatą):
* LUMI-TAU-MOBILE-CL-UV/BL

NIEBIESKI ⇒ ŻÓŁTY, POMARAŃCZOWY i CZERWONY

Emisja pierwotna: w niebieskim zakresie długości fali
Emisja wtórna: w żółtym, pomarańczowym i czerwonym zakresie długości fali, w zależności od rodzaju Taggant

IN-LINE:
* SPECTRO-1-30-BL/YL
* SPECTRO-1-FIO-BL/YL
* SPECTRO-3-30-BL/YL-MSM-ANA
* SPECTRO-3-30-BL/YL-MSM-DIG
* SPECTRO-3-FIO-BL/YL-MSM-ANA
* SPECTRO-3-FIO-BL/YL-MSM-DIG
* LUMI-STAR-INLINE-BL/YL
* LUMI-STAR-INLINE-BL/YL-POL

Dodatkowo w przypadku znaczników fosforescencyjnych:
* LUMI-TAU-INLINE-SL-BL/YL

OFF-LINE:
* SPECTRO-1-30-BL/YL z odstępnikiem (...-OFL)
* SPECTRO-1-FIO-BL/YL z odstępnikiem dla frontend światłowodu (...-OFL)
* SPECTRO-3-30-BL/YL-MSM-ANA z odstępnikiem (...-OFL)
* SPECTRO-3-30-BL/YL-MSM-DIG z odstępnikiem (...-OFL)
* SPECTRO-3-FIO-BL/YL-MSM-ANA z odstępnikiem dla frontend światłowodu (-OFL)
* SPECTRO-3-FIO-BL/YL-MSM-DIG z odstępnikiem dla frontend światłowodu (-OFL)
* LUMI-STAR-INLINE-BL/YL z odstępnikiem (...-OFL)
* LUMI-STAR-INLINE-BL/YL-POL z odstępnikiem (...-OFL)

Dodatkowo w przypadku znaczników fosforescencyjnych:
* LUMI-TAU-MOBILE-CL-BL/YL

NIEBIESKI ⇒ NIR

Emisja pierwotna: w niebieskim zakresie długości fali
Emisja wtórna: w zbliżonym zakresie podczerwieni (NIR)

IN-LINE:
* SPECTRO-1-30-BL/IR
* SPECTRO-1-FIO-BL/IR

And for phosphorescent markers:
* LUMI-TAU-INLINE-SL-BL/IR

OFF-LINE:
* SPECTRO-1-30-BL/IR z odstępnikiem (...-OFL)
* SPECTRO-1-FIO-BL/IR z odstępnikiem dla frontend światłowodu (...-OFL)

Dodatkowo w przypadku znaczników fosforescencyjnych:
* LUMI-TAU-MOBILE-CL-BL/IR

ZIELONY ⇒ POMARAŃCZOWY i CZERWONY

Emisja pierwotna: w zielonym zakresie długości fali
Emisja wtórna: w pomarańczowym lub czerwonym zakresie długości fali

IN-LINE:
* SPECTRO-1-30-GN/OR
* SPECTRO-1-FIO-GN/OR
* SPECTRO-3-30-GN/OR-MSM-ANA
* SPECTRO-3-30-GN/OR-MSM-DIG
* SPECTRO-3-FIO-GN/OR-MSM-ANA
* SPECTRO-3-FIO-GN/OR-MSM-DIG
* LUMI-STAR-INLINE-GN/OR
* LUMI-STAR-INLINE-GN/OR-POL

OFF-LINE:
* SPECTRO-1-30-GN/OR z odstępnikiem (...-OFL)
* SPECTRO-1-FIO-GN/OR z odstępnikiem dla frontend światłowodu (...-OFL)
* SPECTRO-3-30-GN/OR-MSM-ANA z odstępnikiem (...-OFL)
* SPECTRO-3-30-GN/OR-MSM-DIG z odstępnikiem (...-OFL)
* SPECTRO-3-FIO-GN/OR-MSM-ANA z odstępnikiem dla frontend światłowodu (...-OFL)
* SPECTRO-3-FIO-GN/OR-MSM-DIG z odstępnikiem dla frontend światłowodu (...-OFL)
* LUMI-STAR-INLINE-GN/OR z odstępnikiem (...-OFL)
* LUMI-STAR-INLINE-GN/OR-POL z odstępnikiem (...-OFL)

CZERWONY ⇒ NIR

Emisja pierwotna: w czerwonym zakresie długości fali
Emisja wtórna: w zbliżonym zakresie podczerwieni (NIR)

IN-LINE:
* SPECTRO-1-30-R/IR
* SPECTRO-1-FIO-R/IR

Dodatkowo w przypadku znaczników fosforescencyjnych:
* LUMI-TAU-INLINE-SL-R/IR

OFF-LINE:
* SPECTRO-1-30-R/IR z odstępnikiem (...-OFL)
* SPECTRO-1-FIO-R/IR z odstępnikiem dla frontend światłowodu (...-OFL)

Dodatkowo w przypadku znaczników fosforescencyjnych:
* LUMI-TAU-MOBILE-CL-R/IR

NIR ⇒ NIR

Emisja pierwotna: w pobliżu zakresu podczerwieni (NIR)
Emisja wtórna: w pobliżu zakresu podczerwieni (NIR)

Stosowane są wyłącznie znaczniki fosforescencyjne.

IN-LINE:
* LUMI-TAU-INLINE-SL-IR/IR
* LUMI-TAU-INLINE-AL-IR/(IR1 + IR2)

OFF-LINE:
* LUMI-TAU-MOBILE-CL-IR/IR
* LUMI-TAU-MOBILE-AL-IR/(IR1 + IR2)
* LUMI-TAU-MOBILE-ML-IR/IR


NEWS

Targi:
 
Nasz strategiczny partner
Sensor Instruments Systemtechnik
wystawia:
 
all about automation
Messe Friedrichshafen
4-5 marca 2020 r.

więcej...

...............................................................

Nowe aplikacje:Kontrola obecności warstwy primer na powierzchni tworzywa sztucznego
(N°651)


Kontrola obecności warstwy kleju na elementach z tworzywa sztucznego
(N°652)
Ocena jakości liści
(N°653)

więcej...

...............................................................

Nowa informacja prasowa:
Nie zawsze jest z góry!
więcej...

...............................................................

Nowe filmy video:
 Liczenie przezroczystych pokrywek z tworzywa sztucznego za pomocą SPECTRO-1-CONLAS i A-LAS-N-F16-...
 Uwiarygadnianie produktu LUMI-STAR-MOBILE-BL/OR-POL-IOS 
 Znakowanie skóry przy pomocy LUMI-INLINE-SL-IR/IR 
więcej...

...............................................................

Ważne uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania
więcej...FIND US ON ....

Facebook Youtube in Instagram Twitter

TOP