Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Ciekawości i nowości


Tutaj znajdą Państwo interesujące, często najnowsze komunikaty z wszystkich dziedzin życia Sensor Instruments:
 
Wskazówki dotyczące targów i imprez, informacje o naszych nowościach produktów oraz software-update i także przykłady aplikacji.
 
Z tego co Państwa interesuje - cieszymy się zawsze i także z każdego otrzymanego sygnału lub sugestii.
 
==================================================================

06/2016:

 
Nowa linia produktów:
Indywidualne systemy czujników
Rozwiązania kompleksowe dostosowane do potrzeb klienta

Prezentowane na AUTOMATICA ...06/2016: Nowy firmware dostępny (proszę pytać w razie potrzeby):

dla SPECTRO3-Scope V4.4
Firmware_Files_Spectro3_V3.x_To_Spectro3_V4.4 (2016.05.30)
Firmware_Files_Spectro3_V4.x_To_Spectro3_V4.4 (2016.05.30)

dla SPECTRO3-SL-Scope V1.3:
Firmware_Files_Spectro3-SL_V1.x_To_Spectro3-SL_V1.3 (2016.05.30)

dla SPECTRO3-SLA-Scope V1.1:
Firmware_Files_Spectro3-SLA_V1.x_To_Spectro3-SLA_V1.1 (2016.05.30)

dla SPECTRO3-SLE-Scope V1.1:
Firmware_Files_Spectro3-SLE_V1.x_To_Spectro3-SLE_V1.1 (2016.05.30)

dla SPECTRO3-ANA-Scope V1.4:
Firmware_Files_Spectro3-ANA_V1.x_To_Spectro3-ANA_V1.4 (2016.05.30)

dla SPECTRO2-Scope V1.3:
Firmware_Files_Spectro2_V1.x_To_Spectro2_V1.3 (2016.06.03)
 
10/2015:
 
Sensor Instruments is a member of the IO-Link CommunityCzym jest IO-Link?
IO-Link jest pierwszą, rozpowszechnioną w świecie technologią IO (IEC 61131-9) do komu-nikacji cyfrowej punkt-punkt do czujników i elementów wykonawczych. Sprawnie funkcjo-nująca komunikacja punkt-punkt bazuje na dawno stosowanych czujnikach 3-przewodo-wych i członach wykonawczych, przy czym połączenie następuje bez konieczności użycia dodatkowych kabli. IO-Link nie jest żadnym fieldbusem, lecz ewolucyjnym udoskonaleniem dotychczasowej, sprawdzonej techniki przyłączeniowej czujników i elementów wykonaw-czych.
Tak więc IO-Link - quasi w w rozumieniu Industrie 4.0 - stwarza, obok interfejsu RS232, dodatkową możliwość komunikacji między czujnikami a urządzeniami końcowymi.
 
Opis systemowy IO-Link znajdą Państwo tutaj.
 
09/2015:    Nowe oprogramowanie „SensorFinder“

Program „SensorFinder“ stanowi pomoc przy wyszukiwaniu inteligentnych czujników firmy Sensor Instruments GmbH, które zostały podłączone do lokalnego PC. Identyczność, oprogramowanie układowe oraz ustawienia połączeń poszczególnych grup są przedstawione dla każdego pojedynczego czujnika w sposób przejrzysty i zwarty.
(Program "SensorFinder" znajduje się tutaj gotowy do pobrania.)

Adaptery, które zastosowane zostały do podłączenia sensorów do PC, mogą być konfigurowane indywidualnie. Dotyczy to adapterów „cab-4/ETH“, „cab-5/ETH“, „cab-4/USB“ oraz „cab-5/USB“.
 
Na ekranie głównym, który wyświetla się po uruchomieniu PC, pojawia się lista wykrytych czujników wraz z ich indywidualnymi właściwościami.
TPo uruchomieniu oprogramowania następuje przeszukiwanie w PC istniejących interfejsów za pomocą przycisku (Re-)Search ① lub poprzez Menu ④ ⇒ Sensor (Re-)Search. W zależności od nastawienia programu (dostępne w Menü ④ w punkcie Settings) rozpoznawane będą istniejące fizycznie w PC interfejsy RS232 („COM-Ports“), podłączone do PC adaptery USB typu „cab-4/USB“ i „cab-5/USB“ reagujące w formie wirtualnego portu COM, jak również – jeżeli istnieje interfejs sieciowy – wszystkie adaptery typu „cab-4/ETH“ i „cab-5/ETH“, które znajdują się w segmencie sieciowym, w którym także jest host PC. Wszystkie wyszukane połączenia są testowane przez program. Jeżeli czujnik jest podłączony i aktywny, zostają pobrane wszystkie informacje, takie jak: numer seryjny, wersja oprogramowania układowego oraz ewentualnie ID hardware i przedstawiane wraz informacją o połączeniu.
 
Wszystkie informacje prezentowane są w postaci Widoku drzewa ③ z podziałem na różne rodzaje połączeń (sieć, wirtualne COM-Ports, fizyczne COM-Ports). Poszczególne czujniki/połączenia zostają wybrane przez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem powoduje usunięcie drzewa. Jeżeli połączenie zostało już wyselekcjonowane, następuje kopiowanie różnych informacji (adres IP, port w Ethernet, numer portu COM, prędkość transmisji w wirtualnym lub fizycznym porcie COM) w dwóch polach w dolnej części widoku drzewa, które można z kolei kopiować za pomocą Kopierbuttons (przycisku kopiowania) ⑥ do schowka w systemie. Za pomocą kombinacji przycisków STRG+V dodawane są informacje, np. w polach wprowadzania danych ustawienia połączeń oprogramowania czujnika.
 
Aby zmienić ustawienia połączeń (np. ustawienia sieciowe adapterów „cab-4/ETH“ i adaptera „cab-5/ETH“), należy najpierw wyszukać urządzenie (tzn. adapter) i z kolei dokładnie go ustalić (musi zostać wyświetlony w widoku drzewa). Następnie widok drzewa zostaje wyselekcjonowany. Za pomocą przycisku Configure … ② lub w Menu ④ ⇒ Sensor Configure … zostaje wywołana maska konfiguracyjna (patrz: konfiguracja ⇒ cab-4/ETH, cab-5/ETH).
 
Oprogramowanie nie pozostaje ciągle aktywne w połączeniach! Po zakończeniu procesu wyszukiwania, oprogramowanie staje się pasywne do czasu zainicjowania nowego procesu lub program zostaje zamknięty przyciskiem Exit ⑤ lub w Menu ④ ⇒ Sensor Exit albo za pomocą kliknięcia na krzyżyk (z prawej strony u góry na zewnętrznej krawędzi ekranu głównego). Możliwe jest więc pozostawienie oprogramowania w tle - bez wywierania na pracujące oprogramowanie czujnika - , aby dzięki temu posiadać do dyspozycji wszystkie dane połączenia czujnika.
 
05/2015: Dostępna nowa wersja sterownika produktu

Dla naszych produktów (np. kabli „cab-4/USB“) zalecamy stosowanie aktualnego oprogramowania sterownika ("Self Installing Executable"), które można pobrać tutaj.

Przewód adaptera "cab-4/USB" lub "cab-5/USB" umożliwia podłączenie wielu naszych czujników poprzez interfejsy USB znajdujące się w PC. Umożliwia to wprowadzanie parametrów do czujników także wtedy, kiedy do dyspozycji nie znajduje się żaden interfejs RS232.

Wskazówki dotyczące pobierania oprogramowania sterownika „Self Installing Executable“ znajdują się także w arkuszu danych cab-4/USB lub cab-5/USB.
 


 
NEWS

Nowe produkty:
Product-News N° 221-225
  • SPECTRO-1-30-GN/OR
  • SPECTRO-3-28-45°/0°-ICAL
  • SPECTRO-3-FIO-UV/OR-JR
  • SPECTRO-3-30-GN/OR-CL
  • SPECTRO-3-30-BL/OR-CL

Nowe aplikacje:
Application-News N° 615-617
  • Rozróżnianie komponentów we wnętrzu pojazdu w przemyśle motoryzacyjnym
  • Rozróżnianie barwy sprężyn spiralnych wykonanych z metalu
  • Pomiar wilgotności granulatu z tworzywa sztucznego
++++++++++++++++

Mamy pokazywa
ć:SENSOR+TEST
2017, Norymberga
30 maja - 1 czerwca 2017
Hall 5 / booth 5-233
więcej...

++++++++++++++++
L-LAS-LT-SL Serie
Z szybkością błyskawicy i dokładnie do celu.
Pomiar odstępu kompaktowymi laserowymi czujnikami triangulacyjnymi L-LAS-LT-SL.
Więcej informacji wkrótce ...

SPECTRO-3-MSM-DIG Serie
Szereg służących do pomiaru czujników kolorów SPECTRO-3 z pięcioma wyjściami cyfrowymi.
Czujniki kolorów SPECTRO3-MSM-DIG można nauczyć do 31 barw, które podawane są bezpośrednio na wyjścia i do 64 barw, które emitowane są przez tworzenie grup. Dla każdego wprowadzonego koloru można ustalać granice tolerancji.
Z tymi typami możliwy jest pomiar koloru L*a*b* , L*u*v* , L*u'v' , x,y,Y , X,Y,Z jak również L*C*h*.
więcej...

++++++++++++++++

Targi 2017:

SENSOR+TEST 2017, Norymberga
Fakuma 2017, Friedrichshafen
sps ipc drives 2017, Norymberga

więcej...

++++++++++++++++

Nowy firmware dostępny
(proszę pytać w razie potrzeby)
więcej...

++++++++++++++++

Nowa linia produktów:
Indywidualne systemy czujników
Rozwiązania kompleksowe
dostosowane do potrzeb klienta

więcej...

SPECTRO-1 Serie
Czujniki kontrastu.
Dwa nowe typy czujników z niebieskim światłem lub zielonego światła są dostępne:
SPECTRO-1-30-BL/RD
SPECTRO-1-30-GN/RD

GLAST Serie
Czujniki połysku i struktury.
więcej

SPECTRO-2 Serie
Systemy czujników 2-kanałowy.
Z SPECTRO-2 Serie teraz luka pomiędzy czujnikami kontrastowych (SPECTRO-1 Serie) oraz czujniki koloru (SPECTRO-3 Serie) została zamknięta.

więcej...

SPECTRO-3-MSM-ANA Serie
Wyglądać jak ryś.
Czujniki kolorów dokonujące pomiarów In-line z pomocą D65 zbliżonym do spektrum optycznego.
więcej...FIND US ON ....

Facebook Youtube in Xing Twitter

TOP